• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Basprogram för elevhälsans medicinska insats (EMI)

Så här ser basprogrammet för elevhälsans medicinska insats ut i grund- och gymnasieskolan i Kramfors:

Grundskola

(Från och med hösten 2017)

Förskoleklass:

Inskrivning i grundskolans EMI.
Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning och hörselundersökning

Klass 2:

Hälsobesök; längd, vikt, synprövning 
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Klass 4:

Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning.
                    
Klass 5:

Erbjudande om HPV vaccin till flickor. 
  
Klass 7:

Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning, medicinsk SYV, färgseende vid behov

Klass 8:

Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.       

Uppföljningsbesök sker vid behov.

Gymnasieskola

(Från och med hösten 2017)

Årskurs 1:

Inskrivning i gymnasieskolans EMI.

Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning vid behov.
                                              
Hörselprövning för elever på yrkesförberedande program och elever med tidigare avvikelse i hörseln oavsett program.

Härdplastundersökning enligt fastställd rutin för elever på fordons- och industriprogrammet, samt för elever som under APU/praktik riskerar exponering av härdplaster.

Medicinsk studie- och yrkesvägledning för härdplastundersökta elever och för andra elever vid behov.

Riktade hälsobesök på vissa yrkesförberedande program, exempelvis på Vård- och omsorgsprogrammet.

Uppföljningsbesök sker vid behov.

Hälsosamtal

Hälsosamtal erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 i gymnasieskolan.

Vaccination

Du kan läsa mer om vaccin, vaccination och folkhälsomyndighetens vaccinationsregistret via länkarna under rubriken Relaterade länkar.

 

Uppdaterad: 2018-06-14 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.