• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Basprogram Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Basprogram på grundskolan

(fr.o.m. HT-2016)

Förskoleklass: Inskrivning i grundskolans EMI

                          Hälsobesök; Hälsosamtal. Längd, Vikt, Synprövning och
                          Hörselundersökning
   
Klass 2: Hälsobesök; Längd, Vikt, Synprövning
              Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
 
Klass 4: Hälsobesök; Hälsosamtal. Längd, Vikt, Synprövning, Ryggbedömning.
                    
Klass 5: Erbjudande om HPV vaccin till flickor.
  
Klass 7: Hälsobesök; Hälsosamtal. Längd, Vikt, Synprövning, Ryggbedömning
              Medicinsk SYV, färgseende vid behov
 
Klass 8: Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.      
              Medicinsk SYV, färgseende vid behov.
 
Uppföljningsbesök sker vid behov.
  
  
Basprogram på gymnasieskolan

(fr.o.m. HT-16)

Åk. 1 Inskrivning i gymnasieskolans EMI

 
Hälsobesök; Hälsosamtal.  Längd, Vikt, Synprövning vid behov, Ryggbedömning
                                              
Hörselprövning för elever på yrkesförberedande program och elever med tidigare avvikelse i hörseln oavsett program.
Härdplastundersökning enligt fastställd rutin för elever på fordons- och industriprogrammet, samt för elever som under APU/praktik riskerar exponering av härdplaster.
Medicinsk studie- och yrkesvägledning för härdplastundersökta elever och för andra elever vid behov.
Riktade hälsobesök på vissa yrkesförberedande program
 
Uppföljningsbesök sker vid behov.

Uppdaterad: 2017-01-19 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.