• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Policy vid förskolebarns sjukdom

Utarbetad i samverkan med barnhälsovården


Allmäntillstånd
Generellt kan man säga att det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna, som ska avgöra om ett barn ska vara hemma. Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma, men orkar inte vara med i barngruppen. Du som förälder är expert på Ditt barn och kan göra de rätta bedömningarna på hemmaplan. Personalen, som dagligen ser barnet i grupp, har som uppgift att bedöma om ditt barn orkar med gruppgemenskapen eller inte. Efter en längre sjukdomstid kan det vara klokt att låta barnet vistas kortare tid i barngruppen under de första dagarna.

Feber
Barn med feber ska vara hemma. Låt ditt barn få en feberfri dag hemma, innan återgång till barngruppen. Ju längre sjukdom och ju svårare sjukt barnet varit, desto längre tid behöver det vara hemma och vila upp sig.

Magsjuka
Vid magsjuka är det viktigt med minst en hemmadag där man kan äta normalkost, utan att kräkas eller få diarré.

Vid tillfällen vid t.ex. vinterkräksjuka, att många barn/vuxna drabbats eller där upprepad magsjuka förekommit ska barnet vara hemma 2 dagar. Vid dessa tillfällen kommer ytterligare information att ges av personalen.

Ögon
Barn med ögonkatarr, där var förekommer, ska stanna hemma tills ögonen är fria från var. (Vid ev. medicinsk behandling ska barnet stanna hemma minst 1 dag.)

Svinkoppor
Barn med svinkoppor stannar hemma tills utslagen har torkat in.

Penicillin, slemlösande mm.
Förskolans personal kommer inte att ge detta, eftersom man inte har förutsättningar att ta på sig detta ansvar, bland annat med krav på dokumentation.

Allergi, astma, epilepsi och diabetes
Vid sjukdomstillstånd hos barn där insats från förskolepersonal kan behövas, ska information ges till all berörd personal av BVC och förälder. Personal/förskolechef sammankallar.

Vid behov kan ytterligare information ges från specialist. BVC ansvarar för denna kontakt. Innan dessa träffar är genomförda kan inga insatser genomföras i verksamheten.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.