• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Nationella prov läsåret 2016/2017

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Läsåret 2016/2017
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20)


Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2016/2017
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Svenska, svenska som andra språk A
Vecka 45-50, 7 nov-16 dec 2016
60-80 min, helklass+30 min*/grupp om 3 elever

Svenska, svenska som andra språk B1+C1
Vecka 6, tid 7 feb 2017
80+70 min*

Svenska, svenska som andra språk B2+C2
Vecka 6, torsdag 9 feb 2017
80+ 60 min*

Matematik A
Vecka 45-50, 7 nov -16 dec 2016
Ca 30 min/grupp om 3-4 elever

Matematik B+C
Vecka 14, måndag 3 apr 2017
Delprov B: 40-60 min* delprov C: 60-80 min*

Matematik D+E
Vecka 14, onsdag 5 apr 2017
Delprov D: 60-80 min*delprov E: 40-60 min*

Engelska A
Vecka 45-50, 7 nov -16 dec 2016
Ca 15 min per elevpar

Engelska B
Vecka 18, onsdag 3 maj 2017
70 + 45 min (reading resp. listening)

Engelska C
Vecka 18, fredag 5 maj 2017
45 min*

Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Svenska, svenska som andraspråk A
Vecka 45-50, 7 nov- 16 dec 2016
110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Svenska, svenska som andraspråk B
Vecka 11, onsdag 15 mars 2017
45-60 minuter+140 min*

Svenska, svenska som andraspråk C
Vecka 11, fredag 17 mars 2017
200 min*

Biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3
Vecka 14, tisdag 4 april 2017
75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*

Biologi/ fysik/ kemi B
fr.o.m. vecka 10, icke tidsbunden
30+30 min*

Engelska A
Vecka 45-50, 70 nov- 16 dec 2016
15-25 min per elevpar

Engelska B
Vecka 17, tisdag 25 april 2017
90 + ca 50 min (reading resp. listening)

Engelska C
Vecka 17, torsdag 27 april 2017
80 min

Geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A
Vecka 18, tisdag 2 maj 2017
120 min *

Geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B
Vecka 18, torsdag 4 maj 2017
120 min*

Matematik A
Vecka 45-50, 7 nov- 16 dec 2016
Ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)
 
Matematik B+C
Vecka 19, onsdag 10 maj 2017
80 min

Matematik D
Vecka 19, fredag 12 maj 2017
100 min

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Uppdaterad: 2016-12-05 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.