• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det som efter återvinning och eventuell kompostering hamnar i soppåsen. Insamling av avfall görs normalt var 14:e dag av kommunens entreprenör VTG.

Om man har lite sopor och inte lägger matavfall i sopkärlet kan man ansöka hos Miljö- och byggnämnden om förlängt hämtningsintervall - var fjärde, åttonde eller tolfte vecka (se länk till höger). Förlängt hämtningsintervall ger en något lägre hämtavgift per år, för priser se avgifter. Observera dock att Miljö- och Byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen - 850 kr/ansökan för var fjärde eller åttonde vecka samt 850 kr/h för var tolfte vecka. 

Insamling av hushållsavfall finansieras via avgifter. Kramfors kommun har en taxa som består av tre delar - grundavgift, hämtningsavgift samt viktavgift, för priser se taxan. Grundavgiften är en fast avgift som alla betalar. Däremot skiljer sig hämtningsavgiften mellan de olika sopkärlens storlek. Beroende på hur mycket avfall man lämnar kan man välja storlek på sopkärlet. Vanligast är 190-liters kärl, men det finns också 130- och 370-liters kärl, priser finns i taxan.

Viktavgiften stimulerar till en bättre källsortering av förpackningar och annat som inte hör hemma i soppåsen. Ju bättre man är på att sortera desto mindre sopor lämnar man, vilket leder till en mindre avgift för abonnenten och en lägre belastning på miljön.

Hushållsavfallet som samlas in tas om hand genom förbränning i Korstaverket, Sundsvall. Genom att förbränna soporna kan man utvinna energi som kan användas till värme- eller elproduktion.

Att tänka på vid hämtning

På hämtningsdagen ska kärlet placeras med hjulen mot vägkanten och handtaget in mot fastigheten. Kärlet ska stå maximalt 1,6 m från körbanan och det ska vara minst 0,6 meter fritt område runt kärlet. På hämtningsdagen ska kärlet vara utställt mellan kl. 06.00 och 21.00. Fyll inte avfallskärlet mer än att locket går att stänga.

Sålt eller köpt hus?

Ägarbyten ska anmälas till Tekniska avdelningen på 0612-803 42 eller 0612-803 23.

Servicegaranti

Kommunen har en servicegaranti som gäller för hämtning av hushållsavfall. Detta kan du förvänta dig av kommunen:
"Tömning av kärl för hushållsavfall vid din fastighet sker på av kommunen angiven dag förutsatt att du placerat kärlet på den anvisade platsen i rätt tid."

Klicka här för läsa mer om kommunens servicegarantier.PDF

Uppdaterad: 2018-01-25 Sidansvarig: Annamaria Berglund

Kontakt

VTG, kommunens entreprenör
Tel: 0612-71 73 70

Tekniska enheten, kundtjänst
Tel: 0612-803 23
Tel: 0612-803 42

Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.