• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Framtidsbygget

Kramfors kommun har som en av tio kommuner beviljats medel av Tillväxtverket för att stärka den lokala attraktionskraften.

Projektet ska på lång sikt leda till att

* En väl förankrad och genomarbetad serviceplan tagits fram som visar hur offentlig och kommersiell service erbjuds i de olika kommundelarna.

* En attitydförbättring skapats bland både medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Stoltheten ska öka och värdskapet förbättras.

* Den känslomässiga infrastrukturen (värderingar och platsens själ) har diskuterats och kartlagts och en mental karta har skapats över kommunen. Genom att använda metoden Cultural Planning ser vi hur samhällena kompletterar varandra - inte konkurrerar.

Exempel på konkreta mål är att…

  • Förbättra företagsklimatet
  • Öka medborgarnas känsla av stolthet
  • Öka medborgarnas inflytande
  • Arbeta fram en plan på hur och var service ska ges
  • Utse 250 ambassadörer för kommunen
  • Hejda befolkningsminskningen
  • Öka antalet medborgare i åldersgruppen 18-40 år
  • Ge 200 politiker och tjänstemän förbättrad dialogkompetens

Totalt sökte 83 kommuner medel från Tillväxtverket för projektet och Kramfors är alltså bland de tio kommuner som valts ut för att vara pilotkommun.
Projektets budget är på 3,8 mkr och finansieras av Tillväxtverket med 1 900 000 kr, Länsstyrelsen Västernorrland 875 000 kr samt Kramfors kommun 1 025 000 kr.


Uppdaterad: 2016-11-14 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.