• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Gång- och cykelplan för Kramfors kommun

Samråd kring Gång- och cykelplan för Kramfors kommun

Kramfors kommun inbjuder till samråd av ny gång- och cykelplan. Syftet med gång- och cykelplanen är att komplettera den kommunövergripande översiktsplanen genom att kartlägga de befintliga gång- och cykelvägarna i Kramfors kommun.

Planen föreslår även en utveckling av gång- och cykelnätet för att göra det enklare att gå och cykla, och göra färdsätten mer attraktiva.

Planförslaget finns tillgängligt under samrådstiden 21 november till och med 19 december 2016 på följande platser:

Kramfors kommuns hemsida

Kom in – kundtjänst, Torggatan 2, Kramfors

Kommunens bibliotek

Synpunkter på planförslaget skickas skriftligen till Kramfors kommun senast 19 december 2016. Synpunkter skickas till:

Kramfors kommun,
872 80 Kramfors eller med e-post till kommun@kramfors.se

 

Uppdaterad: 2016-12-30 Sidansvarig: Martin Söderström

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.