Kramfors.se - Kommun & politik / Styrdokument
   
 
 
 StyrdokumentVi styrs både av lagar som riksdagens beslutat och av styrande dokument som fastställts av oss själva.

De kommunövergripande styrdokumenten hittar du under respektive områden. Enklast hittar du det dokument du söker genom att skriva in lämpligt sökord i sökrutan som finns här till höger.

Kommunens föreskrifter finns också här. Föreskrifter är sådana dokument som beslutats om med stöd i lag och som kommunen är skyldig att ha. Exempel är vad det kostar att ha barnet på förskolan, avgifter för VA och renhållning.

Vi har en given struktur för våra styrande dokument
 

Nivå Typ av dokument
1 Vision (under framtagande)
2 Program.
Beskriver vad majoriteten vill för mandatperioden
3 Planer, riktlinjer
Beskriver mer i detalj vad som är styrande
4 Tjänsteföreskrift
Beslutas av kommunchef för hela kommunorgansationen, beslutas av förvaltningschef för respektive förvaltning
    Sidansvarig: Ellen Jonsson

Uppdaterat 2016-04-19

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 80 000
kommun@kramfors.se
  Länkar
Kommunövergripande mål
Här finns information om kommunens mål och ekonomi

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV