Kramfors.se - Kommun & politik / Kris och beredskap
   
 
 
 Kramfors är beredd om olyckan händer


Enligt lagen så måste vi arbeta för att bli mindre sårbara i kommunen. Vi ska vara duktiga på att hantera kriser och skydda mot olyckor och oönskade händelser.

Kramfors kommun arbetar för att vara beredda om en kris eller en olycka händer.

Några exempel på vårt förebyggande arbete:
  • Analys av risker och planering för att kunna hantera dessa; både övergripande och fördjupade till exempel elavbrott, vattenavbrott samt översvämningar, Övergripande RSA
  • Plan för hur kriser ska hanteras, Krisledningsplan
  • Broschyren ”Trygg och säker om det händer” till de som bor i kommunen (finns att ladda ner här till höger)

 Sidansvarig: Margareta Fällström

Uppdaterat 2015-03-26

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Margareta Fällström, Säkerhets- och telekomstrateg
Tel: 0612-801 19
margareta.fallstrom@kramfors.se
  Relaterade dokument
Krisledningsplan (363Kb)
Plan för hur kommunen ska hantera kriser och extraordinära händelser.
Krisledningsorganisation (135Kb)
Krisledningsorganisation
Bilaga 1 Kommunikationsplan (466Kb)
Kommunikationsplan
Bilaga 2 Posomplan (156Kb)
Posomplan
Övergripande risk- och sårbarhetsanalys (750Kb)
Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2011, reviderad 2012 och 2013
Handlingsprogram för skydd mot olyckor (683Kb)
Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor som inte föranleder räddningsinsats.
Trygg och säker (576Kb)
Informationsbroschyr framtagen av Härnösand, Kramfors, Sollefteå kommuner och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen.
Hämta Adobe Reader

  Länkar
Brandskydd i hemmet
Goda råd, broschyrer, checklistor och filmer om utrymning samt eldsläckning.

Civilförsvarsförbundets hemsida
Tips och råd hur man klarar olika oförutsedda händelser

Kommunens räddningstjänst
Kommunens räddningstjänst ingår i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen

Nationell portal för krisinformation
Information om hur beredskapen ser ut i Sverige - före, under och efter en kris

Klagomål och synpunkter