• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Anslagstavla

Det här är Kramfors kommuns digitala anslagstavla där vi publicerar anslag, tillkännagivanden/kallelser med mera.

Anslagstavlan blev från den 1 januari 2018 digital och ersatte då den fysiska anslagstavlan i kommunhusets kundtjänst Kom in.


Underrättelse

Granska byggnadsplaner för Bönhamn
länk till annan webbplats
Nu kan du framföra synpunkter på förslaget till ändring av byggnadsplanerna för Bönhamn, antagna 1973-01-29 och 1974-10-17. Under granskningstiden fram till den 4 april 2018 har du möjlighet att ta del av planförslaget.

Granskning av länk till annan webbplatsdetaljplan för del av Nyland 5:19, Kramfors kommunlänk till annan webbplats
Anslås 2018-02-27  Detaljplanen finns nu för granskning på kommunens hemsida, www.kramfors.se, fram till den 13 mars 2018.

 

Tillkännagivande 

Inställt möte

Kommunfullmäktige sammanträde 26 mars är inställt.

På grund av få ärenden ställs kommunfullmäktiges sammanträde in.

 

Anslag av justerade protokoll

Barn-, kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-11
Protokollet är justerat - anslås 2018-04-11 och kan överklagas till och med 2018-05-02..
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-04-11
Protokollet är justerat - anslås 2018-04-11 och kan överklagas till och med 2018-05-02.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Kommunstyrelsen 2018-04-10
Protokollet är justerat - anslås 2018-04-16 och kan överklagas till och med 2018-05-07
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden 2018-03-28
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-05 och kan överklagas till och med 2018-03-26.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03
Protokollet är justerat - anslås 2018-04-03 och kan överklagas till och med 2018-04-25.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Samordningsförbundet 2018-03-23
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-27 och kan överklagas till och med 2018-04-17.
Förvaringsplats för protokollet - Ekonomienheten

Barn-, kultur och utbildningsnämnden 2018-03-27
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-27 och kan överklagas till och med 2018-04-17.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Barn-, kultur och utbildningsnämndens kulturutskott 2018-03-27
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-27 och kan överklagas till och med 2018-04-17.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Överförmyndarnämnden 2018-03-26
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-27 och kan överklagas till och med 2018-04-18.
Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens expedition

Valnämnden 2018-03-16
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-21 och kan överklagas till och med 2018-04-11.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Arvodesberedningen 2018-03-20
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-20 och kan överklagas till och med 2018-04-10.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Barn-, kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-14
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-14 och kan överklagas till och med 2018-04-04.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Kommunstyrelsen 2018-03-13
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-14 och kan överklagas till och med 2018-04-04.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-06 och kan överklagas till och med 2018-03-27.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Protokollet är justerat - anslås 2018-03-06 och kan överklagas till och med 2018-03-27.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Barn-, kultur och utbildningsnämnden 2018-02-14
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-28 och kan överklagas till och med 2018-03-22.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

ÖverförmyndarnämndenProtokollet är justerat - anslås 2018-02-22 och kan överklagas till och med 2018-03-16.
Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens expedition

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-02-20
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-20 och kan överklagas till och med 2018-03-13.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Miljö- och byggnämnden 2018-02-15
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-15 och kan överklagas till och med 2018-03-09.
Förvaringsplats för protokollet - Miljö- och byggförvaltningen.

Kommunstyrelsen 2018-02-13
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-14 och kan överklagas till och med 2018-03-07.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden 2018-02-01
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-08 och kan överklagas till och med 2018-03-01.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Kommunstyrelsen 2018-02-06
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-06 och kan överklagas till och med 2018-02-27.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige 2018-01-29
Protokollet är justerat - anslås 2018-02-05 och kan överklagas till och med 2018-02-26.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen

Barn-, kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-31
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-31 och kan överklagas till och med 2018-02-21.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Barn-, kultur och utbildningsnämnden 2018-01-31
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-31 och kan överklagas till och med 2018-02-21.
Förvaringsplats för protokollet - BKU-förvaltningen

Valnämnden 2018-01-26
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-30 och kan överklagas till och med 2018-02-20.
Förvaringsplats för protokollet - Kommunledningsförvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-23
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-23 och kan överklagas till och med 2018-02-13.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-16
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-16 och kan överklagas till och med 2018-02-06.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen

Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott 2018-01-15
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-15 och kan överklagas till och med 2018-02-05.
Förvaringsplats för protokollet - BAS-förvaltningen.

Kommunstyrelsen 2018-01-09
Protokollet är justerat - anslås 2018-01-10 och kan överklagas till och med 2018-01-31.
Förvaringsplats för protokollet - kommunledningsförvaltningen
Uppdaterad: 2018-04-11 Sidansvarig: Maria Hedman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Maria Hedman, kommunsekreterare
Tel: 0612-801 48
maria.hedman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.