• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Medborgardialog

Kramfors kommun vill ha en nära dialog med dig som bor här!

Medborgardialog är ett ord som används i många olika sammanhang. Det övergripande syftet är att öka engagemanget och delaktigheten i aktuella frågor i Kramfors kommun. Medborgardialogen är ett sätt att stimulera och förnya demokratin.

En bra dialog kännetecknas av ett samspel mellan förtroendevalda, tjänstemän och medborgare.
 
Varje år ska alla nämnder i sin verksamhetsplan visa på vilka medborgardialoger som ska göras under året. Återrapporteringen av medborgardialogerna sker i delårs- och årsbokslut.
 
Olika sorters dialog
Förutom lagstadgade samråd finns följande möjligheter till medborgardialog genom:

  • Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige
  • Medborgarförslag till kommunfullmäktige
  • Synpunkten 
  • Nämndernas medborgardialoger

En del av Vision 2031
Att vara en öppen och inkluderande kommun som bjuder in till dialog samt stöttar engagemang bland invånarna ligger helt i linje med den vision vi antagit. Så här står det i Vision 2031:

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar. (Vision 2031)

Läs mer i Riktlinje för medborgardialog som du finner till höger på denna sida.

Uppdaterad: 2017-11-21 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling Samhällsavdelningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.