• |
 • Lättläst
 • | Anpassa

Jämförelser

För att bli bättre måste man veta var man står och hur det går. Vi använder oss av flera undersökningar, där vi både kan jämföra våra egna resultat över åren men också jämföra oss med andra kommunen.

Kommunkompassen

Kommunkompassen tar pulsen på hur kommunen utvecklas. Den visar de starka och de svaga sidorna och ger en bra bild av kommunens verksamhet.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som gör kommunkompassen. Vi berättar om resultaten både på hemsidan och i årsredovisningen.

Kompassen tar upp åtta områden

 1. offentlighet och demokrati
 2. tillgänglighet och brukarorientering
 3. politisk styrning och kontroll
 4. ledarskap, ansvar och delegation
 5. resultat och effektivitet
 6. kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 7. verksamhetsutveckling
 8. kommunen som samhällsbyggare

Kramfors har gjort kommunkompassen tre gånger, 2007, 2011 och 2013. Mellan 2011 och 2013 pågick ett omfattande arbete för att forma en styrmodell med  de styrdokument och processer som behövs för ett ständigt förbättringsarbete - vilket också visade sig i kompassen. Totalpoängen 2013 blev 448 poäng, jämfört med 2011 när poängen var 359.

Resultat i sammanfattning, i % av totalpoäng‌


2011

2013

Offentlighet och demokrati

51

58

Tillgänglighet och brukarorientering

45

56

Politisk styrning och kontroll

62

73

Ledarskap, ansvar och delegation

34

53

Resultat och effektivitet

52

58

Kommunen som arbetsgivare

27

45

Verksamhetsutveckling

39

44

Kommunen som samhällsbyggare

53

60

2007 års kommunkompass skiljer sig så pass mycket att resultaten inte är jämförbara och därför finns dessa resultat inte med i tabellen.

Medborgarundersökningar

Vi vill gärna veta vad du som bor här tycker! Därför låter vi Statistiska Centralbyrån genomföra medborgarundersökningar.  Det har vi gjort 2008, 2010 , 2012 och 2015 . Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 får svara på frågor på vad de tycker om att bo och leva i kommunen. Enligt SCB är urvalet på 1 200 personer tillräckligt många för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är ett av flera verktyg för det framtidsbygge som pågår runtom hos oss. 

Mätningen fokuserar på följande områden:

 • Kommunen som plats att bo och leva på (NRI)
 • Kommunens olika verksamheter (NMI)
 • Invånarnas inflytande på kommunala beslut (NII)

Resultaten från de tidigare undersökningarna visar att vi har en bit kvar för att känns oss nöjda som invånare i Kramfors.

Resultat i sammanfattning


2008

2010

2012

2015

NRI

55

53

50

52

NMI

47

52

48

51

NII

35

37

33

37


Vill du läsa mera kan du läsa rapporterna i sin helhet här 2008, 2010, 2012 2015
För den som är intresserad finns andra kommuners resultat finns de på SCB:s hemsida. Vill du läsa mer om medborgarundersökningar klicka på den här länkenlänk till annan webbplats.

 

Öppna jämförelser

Vi jämför och lär för att bli bättre.

Alla kommuner jämförs på olika sätt av sin omvärld. En del jämförelser kommer aldrig ut i skrift utan görs i mötet mellan människor. Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör jämförelser om kommunala områden:

 • folkhälsa
 • grundskolor
 • gymnasieskola
 • trygghet och säkerhet
 • socialtjänst
 • företagsklimat

Vill du läsa mer om deras jämförelser klicka på den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsklimatet


SKL gör undersökningen Insikten som riktar sig till företag som varit i kontakt med kommunen i olika myndighetsfrågor.

I Insikten frågar man företag som varit i kontakt med kommunen och ingår som en del i öppna jämförelser.

Vill du läsa mera om resultaten klicka på den här länkenlänk till annan webbplats

Webbundersökning


SKL gör också varje år en undersökning av alla kommuners hemsidor för att ta reda på hur lätt det är att hitta information.

Den senaste undersökningen presenterades hösten 2016 och Kramfors kommuns sida fick goda betyg inom flera områden. Undersökningen i sin helhet hittar du på SKLs hemsida. Vill du läsa mer om resultaten klicka på länkenlänk till annan webbplats.

LUPP


Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP).

Du hittar alla undersökningar på deras hemsida och resultaten från undersökningen i Kramfors här.PDF

Lärarförbundet


Även de fackliga organisationer gör undersökningar. Lärarförbundet är en av dem. De presenterar årligen en undersökning om Bästa skolkommun. Vill du läsa mer om resultaten klicka på länkenlänk till annan webbplats.

Ekokommuner


Kramfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner. Varje år rapporterar vi in våra resultat till dem. Läs mera om just Kramforsresultat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Uppdaterad: 2018-02-21 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabet Jonsson, koncernstab
Tel: 0612-801 16
elisabet.jonsson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.