• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Trygghetsskapande åtgärder

I Kramfors kommun finns Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet, FTS, som ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet ska arbeta för en trygg och säker kommun och fokusera på:

Före

Förebygga och främja, till exempel folkhälsa och säkerhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor

Under

Räddningstjänst, krishantering, till exempel lagen om skydd mot olyckor, Posom

Efter

Analys, till exempel uppföljning och statistik

FTS-rådet leds av kommunstyrelsens vice ordförande Gudrun Sjödin och i rådet deltar företrädare från bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden, barn-, kultur- och utbildningsnämnden, representanter från Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen, Landstinget Västernorrland, Polisen, Svenska kyrkan, Svensk Handel, Kramforsalliansen, pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPF och Aktiva seniorer samt ett flertal kommunala tjänstemän.

Uppdaterad: 2016-11-21 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.