• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Stöd och hjälp

Känner du någon som aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan ringa till Röda korsets nationella stödtelefon 020-100 200 som bemannas vardagar mellan 09.00-15.00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro. Stödtelefonen fungerar som en kopplingscentral där de samtal som inkommer slussas vidare till berörda aktörer på lokal nivå.

I det akuta läget rekommenderas att man vänder sig till den öppna polisen på 114 14 eller kommunens socialtjänst.

Veta mer

Vill du veta mer om vad våldsbejakande extremism är och hur man upptäcker signaler på att någon är på väg att ansluta till en grupp kan du läsa mer genom länken i sidans högerkant. På Nationella samordnarens hemsida finns också utbildningsmaterialet Samtalskompassen som riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag.

Uppdaterad: 2017-01-12 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.