• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Psykosocial omsorg Posom

POSOM står för Psykisk Och Social Omsorg om människor vid kriser och katastrofer. POSOM ska hjälpa till att stötta drabbade och anhöriga när kommunens ordinarie resurser inte räcker till. POSOM har en samordningsgrupp med representanter från kommunen, räddningstjänsten, landstinget, polisen och kyrkan.

Resurspersoner

Resurspersoner är de som finns på plats när något inträffat. De som ingår i POSOM har valts ut genom att de visat intresse och har varierande kompetenser. Resurspersonerna utbildas löpande för att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Målet med POSOM:s verksamhet är att ta hand om och stödja drabbade människor i det akuta skedet för att på sikt förebygga psykisk ohälsa.

Akuta kriser

POSOM aktiveras vid akuta kriser/händelser, exempelvis större olyckor eller katastrofer inom Kramfors kommun eller där kommuninvånare är drabbade. Det är räddningstjänsten som initierar POSOM-aktivering och ordföranden eller dess ersättare som fattar beslut om att POSOM ska aktiveras.

Uppdaterad: 2016-11-21 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Carina Westin, bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.