• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Förmåner

Byte av semesterdagstillägg

Kramfors kommun erbjuder byte av semesterdagstillägg för tillsvidareanställda med semesteranställning under hela kalender året eller en tidsbegränsad anställning enligt AB under hela nästkommande kalenderår.

  • Medarbetare med semesterrätt 25 dagar (under 40 år) som byter sitt semesterdagstillägg får 5 dagar extra betald ledighet.
  • Medarbetare med semesterrätt 31/32 dagar (40 år och äldre) som byter sitt semesterdagstillägg får 6 dagar extra betald ledighet.

Bruttolöneavdrag privat hälso- och sjukvård

Kramfors kommun erbjuder bruttolöneavdrag för privat hälso- och sjukvård till medarbetare som har en anställningstid på minst 12 månader från det att avtalet för bruttolöneavdrag upprättas.

Förmånen kan erbjudas för synfelsbehandling såsom laserbehandling (No cut laser), RLE (Refractive Lens, Exchange), ICL (Intraocular Contact Lens) och IVF (provrörsbefruktning) eller annan fertilitetsbehandling. För att medarbetaren inte ska beskattas ska behandlingen inte vara offentligt finansierad.

Löneväxling

Löneväxling innebär att medarbetare byter en del av sin lön mot en pensionsförmån. Mellanskillnaden mellan sociala kostnader och löneskatt går till medarbetaren, det tilläggsbeloppet som betalas in är 6%. Om medarbetaren exempelvis avstår 1 000 kronor, betalas 1 060 kronor till pensionsförsäkringen.

Vidare för att det ska vara kostnadsneutralt är det den oväxlade lönen som ska ligga till grund för det ordinarie tjänstepensionsintjänandet, löneöversyn, samt övriga lönerelaterade tillägg som semesterlönetillägg och lagstadgad kollektivavtalad sjuklön.

Fritidsstudier

Kramfors kommun erbjuder bidrag till fritidsstudier och gäller för utbildningar som är på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Bidraget är att betrakta som en skattepliktig förmån.

Friskvård

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag motsvarande upp till 1 400 kronor per år, medarbetaren står alltid för halva kostnaden själv. Detta innebär att man måste redovisa kostnader på 2 800 kronor för att få ut hela bidraget.

Uppdaterad: 2017-01-16 Sidansvarig: Daniel Edlund

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
mikael.gidlof@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.