• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Skapande skola

Kramfors kommuns skolor genomför olika Skapande skola projekt

Några exempel på vad som görs i Skapande skola projekten i Kramfors:
Musikskapande, musikalprojekt, hantverk, dans- och filmprojekt.
  
Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan som regeringen tagit initiativ till. Det är Statens Kulturråd som fördelar bidrag till grundskolan för att öka elevernas möte med professionell konst och kultur. Bidraget ska enligt Statens kulturråd medverka till:
Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan med utgångspunkt i skolan kulturuppdrag enligt läroplan.
Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

En utgångspunkt för Skapande skola är att barn och unga ska ha inflytande. Det är eleverna och skolans behov som ska styra och bestämma arbetssätt och inriktning på den Skapande skola projekt som bedrivs på skolan.

Målet är att genom ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad.

Bidraget kan sökas för:
Inköp av professionell kulturverksamhet
Insatser som främjar eget skapande som en del av undervisningen
Insatser som främjar strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter.

Läs mer på Kulturrådet, se länk i höger meny
 
Kulturrådet har beviljat kommunens Skapande skola projekt 225 .000 kr
för olika kulturinsatser i skolan för läsåret 2015-2016

  
Några exempel på olika Skapande skola projekt i Kramfors kommun 2015-2016:

Nordingråskolan, Ullångerskolan, HögaKustenskolan låg-mellanstadiet kommer att arbeta med musikskapande i olika former bl. a med Nordiska kammarorkestern.
Nylandsskolan och Bollstaskolan kommer att arbeta med dans i olika former med bl. a Annelie Lindeberg, Angurvall.
Grämestaskolan planerar ett dans och drama projekt som ska resultera i en musikal. De tar bl. a hjälp av Norrdans.
Kramforsskolans årskurs 4 gör ett slöjdprojekt med en konsthantverkare.
Kramforsskolans årskurs 6 tänker arbeta med smide och tar hjälp av Järnakademien på Vallen.
Skarpåkersskolan årskurs 3 ska inom slöjden lära sig knyta knutar med olika tekniker och material, samt göra enkla musikinstrument tillsammans med en konsthantverkare.
Högstadieskolorna kommer att jobba med film, dels se film, men också prova på att animera, lära om filmhistoria och hur en film uppbyggnad.

Uppdaterad: 2016-11-14 Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612 - 802 52
ninni.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.