• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Hemsjukvård

Den 3 februari 2014 övergick ansvaret för hemsjukvården från Västernorrlands läns landsting till kommunen.

Ansvaret omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och habilitering. Ansvaret gäller alla åldrar alla tider på dygnet hos personer som bor i sitt eget hem.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är när hälso- och sjukvårdsinsatser ges i ditt hem.

Vem får hemsjukvård?

Du kan få hemsjukvård när du på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd. Det är alltid en personal från hälso- och sjukvården som gör bedömningen. Det här kallas tröskelprincipen.

Vilken hjälp kan du få?

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Det kan till exempel vara:

  • Läkemedelshantering
  • Omläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Hjälpmedel
  • Vård i livets slutskede

Behöver du läkare?

Kommunen har inga egna läkare. Landstinget Västernorrland ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården. Om du har hemsjukvård och är i behov av läkare kontakta din distriktssköterska som hjälper dig.

Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.

Vid nödsituation ring 112.

Det finns 3 hälsocentraler inom Kramfors kommmun.

Hälsocentralen Nyland, Biskopsgatan 1, 0612-77 15 35
Hälsocentralen Kramfors, Bruksgatan 12-14, 0612-860 42
Hälsocentralen Höga Kusten Ullånger, Vårdhemsvägen 2, 0613-71 11 01

Mer kontaktuppgifter till Hälsocentralerna inom Kramfors kommun hittar du under länkarna till höger.

Uppdaterad: 2017-09-19 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Distriktssköterska
Tel: 0612 - 800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Telefontid
måndag - fredag kl 8.00-8.30

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.