• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Aktivitetsbidrag, grundbidrag och lokalkostnadsbidrag

Pensionärsföreningar och handikapporganisationer fyller en viktig funktion i samhället. Kramfors kommun vill därför stötta och stimulera till ett aktivt föreningsliv.

Vad är det som gäller?

Kommunalt bidrag som söks till år 2016 gäller för verksamhetsåret 2015.

Först när vi erhållit samtliga handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

  • Redovisning av aktiviteter, angivna på bifogad ansökningsblankett
  • Verksamhetsberättelse
  • Räkenskapsutdrag, utgifter och inkomster samt balansräkning
  • Revisionsberättelse

Hur ansöker vi?

Ansökan och verksamhetsbeskrivning ska vara Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen (BAS) tillhanda senast 31 augusti.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
BAS-förvaltningen
872 80 KRAMFORS

Du hittar regler för bidrag och ansökningsblankett med bilaga till höger.
Vid frågor och funderingar kan du kontakta registrator Inger Järback.
Telefon: 0612-802 29.

OBS! Från och med år 2014 skickas inte ansökningshandlingar ut automatiskt till föreningarna. Ansökan finns att hämta här på hemsidan och i kommunens kundtjänst, Kom in. Vill ni ha ansökan via posten måste ni ringa och säga till.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?
Förutsatt att vi erhållit samtliga handlingar.

  • Under hösten behandlar förvaltningen ansökningarna
  • Under våren går ärendet till BAS-nämnden för beslut
  • I slutet av mars beräknas beräknas större delen av bidragen att betalas ut till föreningarna

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Registrator
Tel: 0612 - 802 29 och 805 28

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.