• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Hällgumsgatan 47D

Hällgumsgatan 47D, en gruppbostad för brukare med beslut enligt social lagstiftning där brukarna har omfattande behov av trygghet och stöd på grund av sina psykiska funktionsnedsättningar.

Vår samsyn grundar sig utifrån ett salutogent synsätt där vi stärker och stödjer de resurser och förmågor som brukaren har.

Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån individuella behov i det dagliga livet. 

Med KASAM- känslan av sammanhang stärker vi brukarnas välbefinnande genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart för att öka känslan av meningsfullhet. Detta är utgångspunkterna i vårt arbetssätt.

 


Hällgumsgatan 47 D

Uppdaterad: 2017-10-16 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Socialpsykiatrihandläggare
Tel: 0612 - 801 97, 0612 - 800 87      

Besöksadress
Hällgumsgatan 47D

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Boende Tel:0612-804 69

Enhetschef Tel:0612-802 22

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.