• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (dvs. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Överförmyndarnämnden ansvarar för frågor om god man/förvaltare och till sin hjälp har de tre handläggare inom kommunledningsförvaltningen som handlägger nämndens frågor.

Vem får god man eller förvaltare?

Om det finns hinder för en person att själv ta tillvara sin intressen kan tingsrätten utse en god man. En god man kan förordas både för myndiga och omyndiga. Den som vill ha en god man kan ansöka om det själv.

Ibland räcker inte det frivilliga godmanskapet, till exempel vid svår psykisk sjukdom, och då kan tingsrätten besluta om förvaltarskap.

Vad kostar en god man?

Det är överförmyndarnämnden som bestämmer hur stor ersättning en god man ska få. Ersättningen beror på vad uppdraget omfattar. I de flesta fall betalar huvudmannen ersättningen själv, ibland kan kommunen betala ersättningen till gode mannen.

Gode mannens roll

En god man är en person som ger huvudmannen stöd på olika sätt. En god man kan sköta ekonomin eller hjälpa till att ansöka om färdtjänst eller annat som vi har rätt till i vårt samhälle.

Vill du som god man söka bidrag till din huvudman kan du bland annat göra det från Elvira och Erik Ljungbergs stiftelse (blankett finns under dokumenten till höger). Övriga fonder som finns att söka kan du få hjälp att hitta via kommunens bibliotek.

Förvaltarens roll

Förvaltarens roll är mer ingripande i en människas liv än godmanskapet. Den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får inte skriva under avtal eller ta ut pengar från banken utan det är förvaltaren som bestämmer.

Överförmyndarnämndens roll

Det är överförmyndarnämnden som har ansvar att se till att godemannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör årliga inspektioner över nämndens verksamhet.

Läs mer

Mer information om att vara god man eller att ha en god man kan du läsa på sidorna under denna.

Har du frågor?

Ta då gärna kontakt med någon av våra handläggare. Telefontider, telefonnummer och e-post hittar du under kontaktuppgifter till höger på sidan.

Du kan också ta kontakt med vår kundtjänst, telefon 0612-800 00.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
0612-801 02
Victoria Häggkvist
0612-801 03
Åsa Sjöberg
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.