• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Arvode god man

Som god man eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget enligt föräldrabalkens bestämmelser.

Du har också rätt att få ersättning för de utgifter du haft för att kunna göra ditt uppdrag som god man.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det i förväg. Det är alltid Överförmyndarnämnden som beslutar om detta.

Vad är det som bestämmer arvodet?

God man till ensamkommande barn (EKB)

Arvoden för ett ensamkommande barn beslutas av överförmyndarnämnden.

Idag är arvodet 3 101 kr/månad och i det ingår restidsersättning för resor till och från barnet. Schablonersättningen innefattar allt från möten, besök och administration.
Kostnadsersättning för telefon, porto med mera 200 kr/månad (schablon)
Milersättning 370 kr/månad, schablon med 20 mil per månad.

Om gode mannen haft extra kostnader (till exempel för resor till Migrationsverket) får hen ersättning för dessa.

Ansökan görs på särskild blankett.

God man till annan än ett ensamkommande barn

I den årsredovisning som ska lämnas in får vi en bild av hur svårt uppdraget är. Handläggaren gör sedan en bedömning av hur stort arvodet ska vara.

Det är du som lämnar in det vi kallar en "redogörelse" till oss. I den beskriver du vilka olika insatser som gjorts under året.

Om du i ditt uppdrag har flera delar kan du få arvode för båda delarna. En del sköter den ekonomiska förvaltningen. Andra tar hand om den personliga omvårdaden. Många har ansvar för båda delarna. Det som avgör beslutet om hur stort arvoden blir är hur förordnandet utformats.

Vem är det som betalar arvodet?

Det är huvudmannen som betalar ditt arvode. I undantagsfall är det kommunen som får betala arvodet..


Vad händer med arvodet om huvudmannen dör?


Om det blir så att huvudmannen avlider ska du som god man vända dig till huvudmannens dödsbo för att få ut ditt arvode.

Uppdaterad: 2016-12-23 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
Tel. 0612-801 02
Victoria Häggkvist
Tel. 0612-801 03
Åsa Sjöberg
Tel. 0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.