Projekt Stegsam

Projekt Stegsam vänder sig till ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektet har pågått sedan 2020 och kommer även att fortgå under 2022 och 2023.

Vem kan delta?

Du kan delta om du

  • är mellan 16 och 29 år
  • är utan sysselsättning och bedöms vara i behov av stödjande insatser
  • om du hänvisas till oss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, frivården, Regionen eller kommunen
  • är privatperson och vill söka stöd eller information

Vanligtvis bokar vi ett möte tillsammans med samtliga berörda parter. Vi träffas, samtalar och gör en bedömning om det är i personens intresse att skrivas in i projektet och delta.

Om deltagaren väljer att skriva in sig i projektet så sätter vi upp ett så kallat medgivandeavtal där deltagaren i fråga, och eventuellt vårdnadshavare samtycker till myndighetsövergripande samtal och insatser. Efter inskrivningen börjar deltagaren arbetet med en individuell handlingsplan tillsammans med en coach.

Målsättning

Stegsam arbetar med att stärka deltagarnas utveckling, anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Arbetssätt

Vi utgår ifrån individen i fokus. Därför försöker vi alltid utgå ifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och önskemål.

Verksamhet och aktiviteter

Deltagare som behöver arbeta enskilt ges möjlighet till coachande samtal, handledning och stöd. Det kan handla om att få stöttning med exempelvis studier, myndighetskontakter och att söka jobb.

En viktig del i det gemensamma arbetet är att skapa goda och trygga relationer, både mellan deltagare och handledare såväl som till myndigheter, skolor och andra aktörer i samhället.

Det kan också bli aktuellt att göra studiebesök och/eller praktik med regelbunden uppföljning. Möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter, till exempel gymträning, simning och promenader kan också vara en del i planeringen.

Ambitionen är även att skapa möjlighet för deltagare i projektet att delta i regelbunden gruppverksamhet. Gruppaktiviteter som exempelvis bowling, mini-golf, utflykter, workshops och föreläsningar kan också erbjudas.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta aktivitetscoacherna Andreas Wikner och Lisa Sedin med dina funderingar och frågor. Se rubriken kontakter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Projekt Stegsam
Parkgatan 14
872 35 Kramfors

Samma byggnad som
Folkets Park Teater och Arbetsmarknadsenheten

Kontaktpersoner
Andreas Wikner, aktivitetscoach
072-548 20 89
andreas.wikner@kramfors.se

Lisa Sedin, aktivitetscoach
073-274 11 67
lisa.sedin@kramfors.se