Grund- och gymnasiesärskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge dig med mental funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan.

Kramfors kommun erbjuder även vuxenstudier, för dig som gått färdigt gymnasiesärskolan.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag till gymnasiesärskolan är den 1 februari 2023, se relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström