Individuella programmet


Gymnasiesärskolan

 

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som har en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning). Den bygger vidare på grundsärskolan och utbildningen är frivillig.

Gymnasiesärskolan är en 4-årig utbildning och har en egen läroplan, och ska stödja varje elev att bli så bra förberedd som möjligt för ett aktivt vuxenliv. Fokus ligger på arbete, boende, fritid och en hälsosam livsstil.

Gymnasiesärskolans individuella program finns Ådalsskolan.

Eftis

 

För elever över 12 år (från höstterminen det år de fyller 13 år) och som har ett beslut (LSS)erbjuder vi korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov.

Eftisverksamheten finns på Kramforsskolan och Ådalsskolan.


Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund