Digitalt arbetssätt

Digitalisering på Ådalsskolan används som ett verktyg för att uppfylla arbetsmiljöförbättringar eller för att förhindra försämring av arbetsmiljön i och med ökade krav.


Vårt arbete med den så kallade digitaliseringen består av minst fyra delar:

  1. Generellt arbetssätt med digitalisering
  2. Infrastruktur och digitala enheter
  3. Personalens arbete med juridiska ansvarets dokumentationskrav
  4. Elevernas arbetsverktyg och arbetsplats

Arbetssätt med digitalisering

På Ådalsskolan arbetar vi inte frivilligt med långa planer, strategier och sådana arbetsuppgifter som åldras snabbt och kräver omfattande uppdateringar. Utgångpunkten för digitalisering är att underlätta det flexibla vardagsanknuta arbetet för personal och elever. Där långsiktiga planeringar stödjer det arbetet använder vi oss av dem. Där arbetet underlättas av hög flexibilitet nyttjar vi istället andra möjligheter.

Infrastruktur och digitala enheter

Genom samarbete med kommunens IT-enhet beslutas vilka delar som levereras internt och vilka som externa aktörer bidrar med. Utgångspunkten är att kommunen ska leverera lika hög kvalité som en extern aktör som, i brist på leverans, inte skulle få sin faktura betald. Digitala enheter beslutas läsårsvis baserat på personalens underlag som inhämtats från eleverna och vardagen. Det betyder att vi kan ha olika enheter för olika elever, olika läsår på olika program. Olika kan vara rättvist.

Personalens arbete med juridiska ansvarets dokumentationskrav

Den så kallade ”administrativa bördan” har av oss på Ådalsskolan tolkats som det resultat som skapats av juridifieringen av skolan. Det är således inte personalen vilja att dokumentera mycket eller vårdnadshavarnas ständiga krav på mycket text som är skälet bakom den upplevda ökningen. Det är de enskilda ärendenas utveckling och redovisningskrav som skapat omfattande upplevt behov av skriftlig dokumentation.

För att möta denna utveckling har Kramfors kommun genom Ådalsskolan utvecklat plattformen Comvius! som har till syfte att minimera dokumentationskraven med att bidra till den typen av arbetsmiljöåtgärd som har krävts i t.ex. de senaste huvudöverenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter för lärarkåren.

Comvius! byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill nå sin data eller sammanställa på olika sätt.

Comvius! utvecklas av ett externt företag och enligt beslut i kommunstyrelsen i Kramfors kommun kan privata marknaden sälja licenser till plattformen. Offentlig sektor kan använda produkten för ökad frihet och minskade kostnader för motsvarande utveckling.

Elevernas arbetsverktyg och arbetsplats

Parallellt med det som finns på marknaden idag samarbetar vi med olika parter för att skapa framtidens elevarbetsplats. Vår övertygelse är att det i framtiden inte finns behov för flera digitala enheter och den form av resursöverflöd som idag får råda via utdelning av enheter. Det är sannolikt att mobiltelefonen eller dess motsvarighet kan vara den enhet som elevens möjligheter centrerar kring. Såväl laddning, uppkoppling som identifiering och ”my data” bör centrera kring elevens enhet. I det arbetet bjuder vi in fler parter till att bidra.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.