Friluftsliv

Elevhälsa i pandemins spår

Med anledning av den situation som pandemin skapat har elevhälsoarbetat förändrats under det gånga året. Vi arbetar mer uppsökande och har efterfrågat snabbare underlag från undervisande lärare och studiehandledare.

Efter att ha följt upp elevernas studieresultat under det gångna året, ser vi ett ökat behov med informationsförmedling och uppföljning av individer. Rutiner som kost, motion, sömn och balans i livet har alltid varit angelägna för skolan att informera om. I ett läge där många ungas invanda rutiner brutits har behovet av ökade insatser inom dessa områden ökat.

Därför har Ådalsskolan genom olika informationskanaler försökt uppmärksamma frågan. Vill du veta mer om elevhälsans professioner, arbetet och uppdrag har du möjlighet att göra detta genom filen som finns tillgänglig under ”Relaterade dokument”.

Där finns också material kring de nämnda områdena (Balans, Sömn, Kost och Motion) från Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för skolsköterskor.

Inom kort kommer också elever i årskurs ett och två, där skolan upplever finns inom riskzonen för brister inom de nämnda områdena, att få hem ett brev med uppmaning att söka hjälp och stöd i frågan. Vi är angelägna om att vårdnadshavare som känner behov av insatser för sitt barn tar kontakt med skolans elevhälsa för vägledning och råd.

Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för fortsatt hög måluppfyllelse för våra elever.

Ylva Hardeson
Rektor, högskoleförberedande programmen

Peyman Vahedi
Rektor, yrkesprogrammen, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan


Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.