Kursplan

Här nedan visar vi de kursplaner som vi följer i kulturskolan. De är indelade i fem olika rubriker där varje rubrik är indelad i tre nivåer.

Hantverk i teori och praktik

Hantverk i teori och praktik

Steg 1

Grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper. Få kunskap om ergonomi och öva koordination. Lära sig studieteknik.

Steg 2

Fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper. Träna sin teknik genom ämnesspecifika övningar.

Steg 3

Få förmåga till självständig instudering. Utveckla god teknik inom sitt ämne.

Gestaltning

Steg 1: Arbeta med dynamik och artikulation. Skildra känslouttryck.
Steg 2: Arbeta med frasering. Bli medveten om olika genrer.
Steg 3: Utveckla egen stil och känsla. Medvetet tolka olika genrer.

Improvisation och eget skapande

Steg 1: Få grundläggande kännedom om improvisation. Undersöka eget uttryck och skapande på ett lekfullt sätt.
Steg 2: Utveckla sin improvisationsförmåga. Prova olika former av eget skapande.
Steg 3: Behärska och använda sig av olika improvisationstekniker. Arbeta vidare med eget skapande.

Social kommunikation

Steg 1: Delta i samarbetsövningar. Träna på att ge och ta plats.
Steg 2: Förstå syftet med samarbete och samspel.
Steg 3: Ta ansvar för helheten. Förstå sin roll i ett socialt sammanhang.

Sceniskt framträdande

Steg 1: Få möjlighet att förbereda samt genomföra ett framträdande för en mindre publik. Framträda ensam eller i grupp. Lyssna och titta när andra uppträder.
Steg 2: Vara delaktig i planeringen och genomförandet av ett framträdande. Arbeta med scenisk gestaltning. Ta del av offentliga framträdanden via konsertbesök, inspelningar och sociala media.
Steg 3: Ta ansvar för planering och genomförande av ett sceniskt framträdande. Få rutin att möta publik. Analysera framträdanden och omsätta erfarenheterna i praktiken.

Uppdaterad: Sidansvarig: Hans Garneij


Kontakt


Kulturskolan, rektor
Tel: 0612-804 82

Kulturskolan, expedition
Tel: 0612-804 26

Besöksadress
Ringvägen 15

Postadress
872 22 Kramfors

kulturskolan@kramfors.se

kramfors.se/kulturskola

facebook.com/kramforskulturskolalänk till annan webbplats

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.