Plan för Kramfors Kulturskola

Utdrag ur Plan för Kramfors Kommuns Kulturskola. Fastställd av Barn-, kultur- och utbildningsnämnden år 2015. Giltighetstid från och med den 1 juli 2015 och tills vidare.

Vision

Kulturskolan skall vara väx(t)huset samt utgöra rekryteringsbasen och drivkraften för kulturen i Kramfors kommun.

Mål

"...
Undervisningen skall ge eleverna grundläggande kunskaper och ett bestående intresse för musik samt för dem som så önskar möjligheter till vidare studier.
Kulturskolans undervisning skall vidga och fördjupa upplevelsen och uttrycksförmågan i musik, dans och teater.
Kulturskolan skall också fungera som ett idé- och resurscentrum i samhället och ha ett nära samarbete med annan skolverksamhet.
Kulturskolans verksamhet skall locka både flickor och pojkar. Traditionella val av kurser skall uppmärksammas och alternativa val uppmuntras.
Kulturskolan skall arbeta för att öka barns och ungdomars självkänsla genom kulturellt skapande."

Innehåll (ansvar/uppgifter/organisation)


Ansvarig för verksamheten är rektor för Kulturskolan.
Ansvarig för den timplanebundna utbildningen är fortfarande rektor vid respektive skolenheten även då verksamheten sker i Kulturskolans regi.

Kulturskolans timplanebundna undervisning bedrivs utifrån de krav som läroplanerna för grundskola och gymnasieskola ställer. Kulturskolan garanterar att eleverna får del av och arbetar enligt alla de moment som beskrivs i ämnet musik enligt Lgr11 samt att 100% av eleverna ges möjlighet att minst uppnå betyget E i ämnet musik. På samma sätt garanteras att gymnasieskolans elever når utbildningsmålen.


För Kulturskolan frivilliga verksamhet gäller att alla elever skall erbjudas tillgång till verksamheten och att den skall bedrivas vid alla skolor i kommunen.
Undervisningen bedrivs utifrån den övergripande plan som BKU-nämnden beslutat. Planen bygger på en kursplan vars centrala innehåll är hantverk i teori och praktik, gestaltning, improvisation och skapande, social kommunikation samt sceniskt framträdande.
Kulturskolan ges i uppdrag att konkretisera innehållet samt beskriva kunskapsprogressionen såväl generellt som för respektive kurs.

Eleverna skall ges möjlighet att uppträda/framträda i olika sammanhang.
Ensemblespel skall uppmuntras.

Uppdaterad: Sidansvarig: Hans Garneij


Kontakt


Kulturskolan, rektor
Tel: 0612-804 82

Kulturskolan, expedition
Tel: 0612-804 26

Besöksadress
Ringvägen 15

Postadress
872 22 Kramfors

kulturskolan@kramfors.se

kramfors.se/kulturskola

facebook.com/kramforskulturskolalänk till annan webbplats

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.