08 december 2017

Att äga framtiden – med digitalisering

Varför vill någon arbeta som rektor? Hur skapar vi en framgångsrik skola och vilka är framgångsfaktorerna? Peyman Vahedi, rektor vid Ådalsskolan i Kramfors ger svar i boken ”Att äga framtiden – Perspektiv på kommunal utveckling”.

Boken är en antologi där 30 författare; forskare, experter, journalister, politiker, tjänstepersoner och en rektor – Peyman Vahedi vid Ådalsskolan – är med och bidrar med kunskap och perspektiv på samhällsutvecklingen. Skriften vill även utmana till debatt om kommunernas villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.

Digitalisering är loket i skolans utveckling

Om framgångsrik skolutveckling, digitalisering, utmaningar, möjligheter och samarbete skriver Peyman Vahedi i kapitlet ”Digitalisering är loket i skolans utveckling”. Och att vi ibland behöver mod för att både tänja på gränser och bryta lagar – med transparens och tydliga argument. Framgångsfaktorn är det lokala ledarskapet och relationen till den politiska nämnden.

– Det politiska stödet är helt avgörande för att en skola ska lyckas. Där är Ådalsskolan lyckligt lottad, säger Peyman

Digitaliseringsarbetet är en annan framgångsfaktor. Minskad administrativ börda är en förutsättning för att arbeta med skolutvecklingsfrågor exempelvis trygghet och studiero, elevhälsoarbete och likabehandling.

– Digitalisering är loket i omställningsarbetet och måste ledas på ett offensivt sätt, anser Peyman.

Vill du ladda ner och läsa?

Att äga framtiden – Perspektiv på kommunal utveckling är utgiven av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet och finns att ladda ner på:

Linköpings universitet, Open Access i Diva Länk till annan webbplats.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi, rektor
Ådalsskolan
0612-69 21 69 peyman.vahedi@kramfors.se