08 januari 2018

Lärande samarbete vid Räddningsgymnasiet Sandö

På Räddningsgymnasiet Sandö förankras lärandet i aktuella händelser – i det som pågår i våra liv och i vår omvärld. Civil krishantering, brand och räddning ligger i fokus i skolans naturvetenskapliga program.

– Vi vill skapa motivation genom att utgå från aktuella händelser, samarbeta tvärvetenskapligt i grupper och varva teori med praktik, säger Herman Norberg, rektor på Räddningsgymnasiet Sandö.

Kunskapsområden

Skolan har ett coachande förhållningssätt där goda relationer och konstruktiv återkoppling till eleverna står i fokus. Kunskapsområden där flera ämnen samverkar studeras i block om två till tre veckor. Utgångspunkten är ofta en aktuell händelse i omvärlden, en praktisk övning eller en upplevelse av något slag.  

– Fördelen med att arbeta i områden är att vi kan koncentrera och fördjupa oss i ämnen som binds ihop till en helhet. Stressen minskar och det känns som vi får utrymme att göra ett jobb vi är nöjda med, säger Selina Jacobsson som går första året på Räddningsgymnasiet.

Samarbete och ansvar

Eleverna på skolan är indelade i så kallade basgrupper. En basgrupp består av cirka åtta elever och det är i denna grupp eleverna tillsammans fördjupar sina kunskaper inom de olika ämnena.

– När vi arbetar i basgrupp får den som tycker det är svårt att jobba självständigt stöd av sex eller sju andra som finns där. Det blir roligare och ger positiv respons hela dagarna, säger Magdalena Kårén, elev i årskurs 3.

Förmågan att samarbeta och ta ansvar övas i det gemensamma arbetet. På så sätt blir det enklare att nå kunskapsmålen.

– Vi lär oss samarbeta och får olika perspektiv, istället för att alla enbart ser saken från sin egen synvinkel, säger Elin Väppling, elev i årskurs 1.

Varje kunskapsområde examineras alltid enskilt, i form av ett muntligt seminarium eller en skrivning.

Kunskaps- och grupputveckling

Lärarna stöttar elevens kunskapsutveckling genom att vara ansvariga för kunskapsområdet, vara basgruppshandledare, hålla lektioner, vara mentorer och finnas tillgängliga under hela arbetsdagen.

Handledningen handlar framförallt om själva kunskapsområdet. Ämnesansvarig och basgruppshandledare ansvarar att handleda eleverna. Då handlar det framför allt om själva kunskapsområdet. De avstämningar som görs handlar däremot om gruppen och grupprocesser. Där deltar elevernas mentor som är ansvarig för själva grupputvecklingen.

– Arbetet i basgrupperna gör att vi utvecklas både i studierna och på ett socialt plan, avslutar Selina Jacobsson.

Civil krishantering, brand och räddning

Naturvetenskapsprogrammet (NA) på Räddningsgymnasiet Sandö är förberedande för den som vill studera vidare till exempelvis läkare, sjuksköterska, psykolog, brandman, brandingenjör eller polis är utbildningen förberedande. Samarbetet med Folke Bernadotteakademin, SIDA och Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, bidrar också till förståelse och förberedelse för internationella uppdrag.

Läs mer
Räddningsgymnasiet Sandö

Sök till gymnasiet

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Herman Norberg, rektor
Räddningsgymnasiet Sandö
0612-69 20 84
herman.norberg@kramfors.se