25 januari 2018

Feriepraktik i egen regi

Från och med sommaren 2018 kan ni som förening eller samfund ansöka om ekonomiskt stöd hos Kramfors kommun för att driva feriepraktik i egen regi med arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. Det beslutades vid Barn-, kultur och utbildningsnämndens sammanträde 24 maj 2017.

Feriepraktiken riktar sig till ungdomar i årskurs 9 under tre veckor den sommar eleverna slutar grund- respektive grundsärskolan.

Det finns nu en e-tjänst där man kan anmäla intresse för att ta emot feriepraktikanter genom föreningsstöd:

Feriepraktik i egen regi - intresseanmälan för föreningar och samfund Länk till annan webbplats.

I e-tjänsten får ni information om vad som förväntas av er som arbetsgivare samt vad som krävs för att bli beviljad ekonomiskt stöd.

Intresseanmälan skall vara inskickad senast 20 februari 2018.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Frågor kring nyheten?

Jennie Byström
Barn,-kultur och utbildningsförvaltningen
Tel: 0612 - 804 04
jennie.bystrom@kramfors.se