06 december 2018

Beslut om köregler för
grundskola och förskoleklass

Idag kan vårdnadshavare fritt välja skola för sitt barn i hemkommunen. En del av våra skolor är dock trångbodda, vilket innebär att det kanske inte finns plats där man önskar. Vi har därför tagit fram speciella köregler för grundskola och förskoleklass.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt för alla barn som fyller sex år under kalenderåret. Barn som går i förskoleklass har sedan rätt att gå kvar i grundskola på samma skola.

Detta innebär att trycket på vissa skolor kan blir hårt och det är inte säkert att alla barn kan placeras på en önskad enhet.

–Det är därför ett måste att ta fram tydliga regler för vad som gäller. Vi vill ha en bra kommunikation med vårdnadshavarna, säger Thomas Näsholm (S), ordförande i Barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Köreglerna, som antogs vid nämndsmötet i onsdags, har tagits fram av förvaltningen i samråd med rektorer.

I dokumentet har man bland annat klargjort vad som menas med ett upptagningsområde, vad syskonförtur innebär och vad som händer om behov av att byta skola uppstår. Det berättas också om vad som händer om inget önskemål av skola för förskoleklass görs och vad som gäller för en elev som är familjehemsplacerad i Kramfors kommun.

Läs mer:

Köregler för grundskola och förskoleklass Pdf, 163.6 kB.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se