21 mars 2019

Powerhouse – möjlig lokal för
fleravdelnings­förskola?

Under en längre tid har vi sonderat terrängen för att skapa en förskola med flera avdelningar i centrala Kramfors. Ett antal tänkbara lägen har undersökts. Nu tittar vi på möjligheten att förlägga verksamheten till Powerhouse på Vallen.

– En fördel med denna lokal är att kommunen redan äger den, säger Thomas Näsholm, bildningsnämndens ordförande (S).

Än så länge är allt på projekteringsstadiet. Precis som i de andra fallen när ytor undersökts har det gjorts förutsättningslöst. Att öppna en stor förskola är inget man gör lättvindigt utan det kräver tid och planering. Därför har vi också vid ett flertal tillfällen berättat om vilka steg som tas.

Pågående verksamhet

I Powerhouse bedrevs bland annat medieutbildning fram till 2010 när huset drabbades av en stor vattenskada och måste utrymmas. Efter en renovering har lokalen bland annat använts till SFI-undervisning (Svenska för invandrare). Eftersom SFI har ett sjunkande elevantal undersöks i detta sammanhang möjligheten att flytta in verksamheten på campus eller i andra lokaler på Vallen.

På Vallen finns även ett antal andra hyresgäster, till exempel Mediateknik, som skulle kunna inrymmas på andra ställen.
– Det är mycket som ska klaffa innan allt är klart. Krambo tar i dagarna kontakt med alla berörda parter, säger Thomas Näsholm.

Lokalen på PowerHouse omfattar 980 kvadrat och skulle alltså lätt inrymma flera avdelningar samt tillagningskök och personalutrymmen.

Många fördelar med en större enhet

Syftet med en fleravdelningsförskola är att undvika den sårbarhet som enavdelningsförskolor har. På en större förskola kan personalen jobba tillsammans och täcka upp för varandra. Det går att mixa åldersgrupper och jobba med utveckling på ett kreativt sätt.

Med en större förskola blir det också lättare att hålla budget. På en liten förskola krävs det att barngrupperna är fyllda hela tiden.

– Vi undersöker möjligheterna, sedan får vi se vad utfallet blir. Men faller valet på Powerhouse behöver vi inte bygga en helt ny fastighet, avslutar Thomas Näsholm (S).
– En samlad vuxenutbildning och en modern förskola till en rimlig kostnad, det är bra för alla parter.

Den nya förskolan kan tas i bruk tidigast vårterminen 2020.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se