20 augusti 2019

Långsiktigt och brett rekryteringsarbete ger bra skolstart

Under veckan kör skolverksamheten igång igen och glädjande nog kan vi konstatera att kommunen ligger bra till när det gäller rekrytering av behörig personal. Så bra att skolchef Ulrika Hurdén talar om ett genombrott.

– Såna här fina siffror kunde vi inte uppvisa för ett år sedan. Allt känns stabilare nu, vilket är jätteroligt.

100 % behöriga

Som exempel på lyckat rekryteringsarbete kan nämnas att all personal på Skarpåkersskolan har behörighet och legitimation. Ett annat område där vi enbart har utbildad personal är Vuxenutbildningen förutom SFI (svenska för invandrare).

Förskoleklass –årskurs 6 i skolområdet Älven, det vill säga Bollstabruk och Nyland, har nästan prickat 100 procent. Det är en slöjdlärartjänst på deltid som drar ned siffran något.

– Även på Ytterlännässkolan har vi stor andel behöriga lärare, nio av tolv har legitimation. Siffran har faktiskt stigit trots att det bara är ett år kvar innan den dras in. Riktigt roligt att kommunen lockar!

Bra läge på gymnasiet, men en tanke framåt

Gymnasieskolan, som omfattar Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet, kan glädjas åt 93 procent behöriga pedagoger. Där finns dock en liten oro för hur framtiden kommer att se ut, då det är en stor grupp lärare som närmar sig pension.

– Vi är dock medvetna om det hela och kan redan nu börja jobba proaktivt inför kommande rekryteringar. Över huvud taget har vi blivit bättre på att tänka i flera steg. Det handlar inte lika mycket om brandsläckning numera, säger Ulrika Hurdén.

Nya anställningsformer kan bidra till rekrytering

Vid en granskning av skolorna i området Kusten konstaterar Hurdén att så många som 90 procent av lärarna på Högakustenskolan, Nordingråskolan och Ullångersskolan är behöriga. Siffran för Kramforsområdet, det vill säga Gudmundråskolan, Skarpåkersskolan, Grämestaskolan och Kramforsskolan, landar på 75 procent.

– På Kramforsskolan har vi för första gången en personal som går en arbetsintegrerad lärarutbildning, det vill säga studerar och jobbar samtidigt. Det är ett bra sätt att rekrytera vikarier till fasta tjänster.

Varför har Kramfors kommun lättare att locka lärare nu?

Det finns inte bara ett svar på den frågan, utan rekryteringsarbetet har pågått under en längre tid med ett brett perspektiv. Att vara en attraktiv arbetsgivare är naturligtvis en grund i arbetet.

– Där tror jag vi har lyckats. Många som jobbar hos oss talar om den trivsamma atmosfären. Vi har korta beslutsvägar och jobbar i team. Känslan av att allt hänger ihop förstärks av det faktum att det inte finns någon stor distans mellan oss som sitter i ledningen och de som jobbar ute i verksamheterna.

Exempel på rekryteringsåtgärder

Rekrytering är alltså en uppgraderad fråga för bildningsförvaltningen och något som konstant finns i åtanke. Detta är vad vi satsat på inom grundskolan:

  • Aktiv på sociala medier med inlägg och filmer
  • Deltagande på jobbmässor i Umeå och Sundsvall
  • Upprättat kontakter med Finland för att kunna rekrytera svenspratande lärare på sikt
  • Arbetsplatsintegrerad utbildning
  • Plattformsarbetet är en del i rekryteringen då vi tror att en skola med en tydlig verksamhetsidé lättare lockar duktiga lärare
  • Erbjuder olika lösningar för obehöriga att vidareutbilda sig till legitimerade lärare

Även politiken är nöjd

Thomas Näsholm (S), som är ordförande i bildningsnämnden är väldigt nöjd med förvaltningen arbete i denna fråga.
– Jag känner mig trygg inför det stundande läsåret.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se