05 december 2019
Barn & utbildning

Beslut om att skapa fler
platser i förskolan

Vid gårdagens sammanträde i bildningsnämnden togs ett antal beslut som rör förskolan. Bland annat kan antalet förskoleplatser komma att utökas i Docksta och Ullånger.

– Behovet på dessa ställen är större än utbudet. Idag hänvisas föräldrar i Docksta och Ullånger som söker förskoleplats till Nordingrå, vilket är ohållbart i längden, säger nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Docksta

För komma framåt i lokalfrågan har bildningsförvaltningen har under en tid samtalat med Docksta bordtennisklubb, DBTK, som äger fastigheterna där förskolan och skolan är inrymd. Lösningen kan vara att DBTK bygger ut skolbyggnaden och på så vis skapar nya ytor.

– Kommunen och DBTK har gemensamt tagit fram ett hyreskontrakt som är rimligt, säger Näsholm.

Docksta förskola består av två avdelningar och omfattar knappt 35 barn. Även om det fötts något färre barn den senaste tiden har inflyttningen av barnfamiljer ökat. De familjer som hänvisats till Nordingrå har också sagt att de gärna placerar sina barn på hemmaplan. Vi vet därmed redan nu att det inför höstterminen 2020 saknas minst fem platser.

Ullånger

Även i Ullånger finns fler förskolebarn i kö i förhållande till antalet platser. Liksom i Dockstafamiljernas fall erbjuds Ullångersbarnen plats i Nordingrå och ibland Sandö.

Ullångers förskola består av tre avdelningar. För att lätta på trycket flyttades femårsverksamheten under läsåret 2018/2019 till Ullångersskolan. Skolan har dock behov av lokalerna, vilket innebär att femåringarna nu är tillbaka i förskolelokalerna.

– År 2015 fanns cirka 60 barn i åldern 0-5 år i Ullånger. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn fram till 2026 att öka till mellan 75 och 80. Något måste alltså göras, säger Thomas Näsholm.

Politikerna i bildningsnämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på olika möjliga lösningar på behovet av förskoleplatser. Dessa ska presenteras vid nämndens sammanträde den 4 februari 2020.

Grämesta

Till hösten ändras Grämestaskolans inriktning till att bli en F-3-enhet (förskoleklass + årskurs 1-3). I utredningen inför den nya skolorganisationen föreslogs att ett antal förskoleavdelningar skulle kunna flytta in i skolan. Inget slutgiltigt beslut på detta är taget, men bildningsnämnden vill fortsätta undersöka möjligheterna till en integrering.

– Vi har därför gett förvaltningen i uppdrag att dra nytta av de lärdomar som gjordes när förskolan i Torrom flyttades. Mot bakgrund av detta vill vi att de förslår direktiv för det fortsatta förändringsarbetet i Grämesta.

Ny förskola i centrala Kramfors

Vi har under en längre tid undersökt olika alternativ för att skapa en större förskola med flera avdelningar i centrala Kramfors. År 2016 togs ett beslut om att låta bygga en ny förskola och vi har även tittat på befintliga lokaler.

– Trots flera försök har vi inte träffat rätt. Vi har därför beslutat upphäva beslutet från 2016 om att bygga en ny förskola och bett förvaltningen ta fram nya projektdirektiv för planering av en ny förskola.

Uppdaterad: 2019-12-05 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.