21 september 2020

Läsårsstart med utmaningar och möjligheter för gymnasieskolorna

Som vi tidigare rapporterat om har Kramfors gymnasieskolor planerat för läsårsstarten med stor delaktighet från lärare och elever. Verksamheten har nu stabiliserat sig och utmaningar och möjligheter visar sig tydligare.

Aktiva handlingar som markörer och skyltar på golv och väggar finns synliga och tillgången till handsprit har ökat. Möblering i klassrummen har ändrats utifrån behov och önskemål och påminnelser ges av personal systematiskt.

– Vi har också återkommande dialog med olika parter som servar våra elever där trängsel kan uppstå om hur vi ska förbättra situationen, säger Christer Joald, verksamhetschef för gymnasieskolorna.

Det har också visat sig att de digitala möjligheterna har skapat förutsättningar för vissa elevgrupper att bedriva sina studier och ha möjlighet att fortsätta praktisera på arbetsplatser.

– Vissa lärlingsplatser som har extra känslighet mot smittorisken vill att eleverna är i närheten av så få andra som möjligt. Då är det ypperligt att skolan har möjlighet att erbjuda fjärrundervisning och därmed minska smittorisken så gott det går. Elevernas lärlingstid, som är hälften av studietiden, är avgörande för examen, säger Peyman Vahedi, rektor för yrkesprogrammen.

Skolinspektionen granskar skolor
Under läsåret genomför skolinspektionen en granskning av många gymnasieskolor i landet för att utreda hur vårterminen varit och vad som planeras för innevarande läsår.

Ådalsskolan har fått ett positivt omdöme i Skolinspektionens återkoppling utifrån vad elevrepresentanterna uttryckt till myndigheten.

– Det är särskilt viktigt att lyssna på våra elever. Det är eleverna som fått uppleva det mesta och det är deras framtid och utbildning det handlar om. När de uttrycker att lärarna verkligen kämpat för deras skull betyder det väldigt mycket för oss, avslutar Ylva Hardeson, rektor för högskoleförberedande programmen och Räddningsgymnasiet Sandö.

Läs mer:
Så planerar Kramfors gymnasieskolor för läsåret (2020-08-25)

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Christer Joald, Verksamhetschef Gymnasieskolan
christer.joald@kramfors.se

Ylva Hardeson
Rektor för de högskoleförberedande programmen och Räddningsgymnasiet
ylva.hardeson@kramfors.se

Peyman Vahedi
Rektor för yrkes- och introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan peyman.vahedi
@kramfors.se