03 september 2021
Barn & utbildning

Trångboddheten på Ullångers förskola ska lösas

Sedan en tid tillbaka är det fullt hus och mer därtill på förskolan i Ullånger. Situationen är nu sådan att bildningsförvaltningen har gett rektorerna på förskolan och Ullångersskolan i uppgift att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

– Vi vill skapa delaktighet i förändringsprocessen och involvera personalgrupperna i arbetet. Genom ett tillsammans-arbete tror vi att de bästa lösningarna hittas, säger bildningsförvaltningens chef Ulrika Hurdén.

– Vi har påbörjat uppdraget och kommer att processa det med vår personal, säger rektorerna Erik Fällmer och Niklas Börjesson.

Boom med 22 stycken femåringar
Ullångers förskola har idag 60 platser, vilket gör att den klarar ett snittfödelsetal per år på 11-12 barn. Just nu finns en femårsgrupp på 22 barn, vilket gör trycket extra högt.

– Det är viktigt att vi hittar en lösning på detta. Födelsestatistiken framöver är inte riktigt lika hög, men med tanke på att det även kan flytta in familjer måste vi titta på olika lösningar, säger Ulrika Hurdén.

Många frågeställningar och saker att ta hänsyn till
Bygga ut förskolan? Flytta femåringarna till skolan? Samexistens på deltid? Hur anpassar man lokaler bäst? Samverkan mellan pedagogerna? Matservering? Ekonomi? Det finns många saker att analysera och fundera över.

Det uppdrag som de båda rektorerna Erik Fällmer (grundskola) och Niklas Börjesson (förskola) fått innebär att lägga fram ett första förslag till den 15 november. Detta ska sedan utkristallisera sig till ett mer detaljerat förslag senast den 15 januari 2022.

– För några år sedan var situationen liknande och då fick femåringarna flytta in i skolan. Vi får se vilka erfarenheter personalen gjorde då och vad de säger nu, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

– För mig är det dock viktigt att kunna erbjuda Ullångersfamiljerna förskoleplats på sin boendeort. Små barn ska ha sin omsorg så nära som möjligt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.