20 januari 2022

Nyhet: Gåvobok i förskolan

Från och med hösten kommer alla som skolas in på kommunala förskolan att få en gåvobok. Det är resultatet av Bokstart; ett samarbete mellan biblioteken i Kramfors, BVC och förskolorna.

– Det ska bli väldigt roligt att ge våra nya förskolebarn och deras vårdnadshavare en läsupplevelse, säger bibliotekarien Victoria Jonsson.

Boken anpassas efter barnen
Så sent som igår hade Victoria en träff med förskolornas läslustombud, en specialpedagog samt logoped för att börja kika på vilka titlar som kan vara aktuella. Sanningen är nämligen den att det inte handlar om bara en bok, utan fyra.

– Varje barn får en bok, men vilken det blir anpassas efter barnets förutsättningar och behov. Böckerna finansieras av biblioteket, men ska delas ut av förskolans personal en bit in på terminen när de lärt känna barnen lite närmare.

Läsning ger många positiva fördelar
Det finns många fördelar med att läsa böcker, och att man som vårdnadshavare läsa för sina barn. Ordförrådet ökar och man får lättare att uttrycka sig. Man lär sig förstå orsak och verkan, samt kan lättare greppa abstrakta ting och logiskt tänkande.

En familj som läser håller ihop. Läsestunden ger ett tillfälle till anknytning, gemensamma upplevelser och samtidigt avkoppling. Man har helt enkelt roligt!

Familj i sängen som läser en bok.

Flera gåvoböcker under barndomen
När ett barn föds i Kramfors kommun får det en gåvobok på BVC och sedan ännu en vid åtta månaders ålder. Fram till nu har barnen dessutom haft möjlighet att ta emot böcker vid ett och tre års ålder.

– Nu flyttar vi ettårsboken till förskolan och hoppas att många kommer att ha nytta och glädje av den, säger Victoria Jonsson.

På våra förskolor finns även så kallade kapprumsbibliotek med utvalda böcker som familjerna kan låna från.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Victoria Jonsson
Bibliotekarie
0612-802 65
victoria.jonsson@kramfors.se