Maria Wiberg, kurator på Hälsocentralen i Nyland, Anna Henriksson, kurator Kramfors kommun och Helena Kringberg, socialsekreterare Kramfors kommun.

Maria Wiberg, kurator på Hälsocentralen i Nyland, Anna Henriksson, kurator Kramfors kommun och Helena Kringberg, socialsekreterare Kramfors kommun, samtalar om fördelarna med att samverka.

13 juni 2022

HLT-team bildade för att trygga barns och ungas välmående

Barn och ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta länge på hjälp utan få stöd i ett tidigt skede. Det är målet med det samarbete som Kramfors och Sollefteå kommuner samt Region Västernorrland startat. Med hjälp av HLT-metoden byggs en stark relation mellan skola, socialtjänst och hälsocentraler.

– Det är allmänt känt att köerna till vård för barn och unga är långa. Inom ramen för God och nära vård i Västernorrland har vi därför startat detta utvecklingsarbete, som ska ge bättre och snabbare förutsättningar till välmående, berättar Kramfors kommuns projektledare Linda Lif Nordin.

Hälsa, Lärande, Trygghet
Fram till nu har det främst varit den kommunala elevhälsan som hanterat barns och ungas mående och det är inte förrän ganska sent som socialtjänsten och primärvården kopplats in. Att alla tre instanser nu ska jobba tillsammans är en framgångsfaktor.

Arbetet med HLT, som står för Hälsa, Lärande och Trygghet, utgår från en modell som byggts upp i Västerbotten med Umeå som nav.

En gång i månaden träffas representanter från skola, socialtjänst och hälsocentraler för att samtala om barn och unga som på olika sätt har behov av stöd. Vårdnadshavare skriver på en samtyckesblankett och medger då att det är okej att deras barn tas upp. Barnet och familjen erbjuds sedan hjälp från en eller flera verksamheter. Allt sker under sekretess.


Gemensamma utbildningsdagar
Arbetet med att införa HLT-modellen började i Kramfors/Sollefteå vid årsskiftet. Under våren har representanter från de olika verksamheterna träffats på Hola folkhögskola till ett antal utbildningsdagar om barns och ungas utvecklingspsykologi.

Ledare har varit Christina Cederfjärd och Margareta Sörlin, båda psykologer på hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå kommuner.

Ämnen som behandlats har bland annat varit avvikelser från normalutvecklingen, adhd och autism, bedömningar och behandling. Juridik är också ett viktigt område som behandlats, berättar Margareta Sörlin.

Christina Cederfjärd, Margareta Sörlin och Linda Lif Nordin.

Christina Cederfjärd, Margareta Sörlin och Linda Lif Nordin.

Bildande av HLT-team
Den tredje och sista gången började man också att formera de HLT-team som ska jobba tillsammans. Indelade i geografiska grupper fick deltagarna en chans att prata ihop sig och lägga en grund till samverkansplattformen.

– Alla är väldigt positiva till arbetssättet. Det känns dessutom tryggt att använda sig av ett koncept som redan är utprovat och framgångsrikt, säger Linda Lif Nordin.

Mattias Norlander, kurator vid Hälsocentralen Höga Kusten, Anton Granbäck, studerande till socionom, Sofia Öisjöen Hedin, kurator Kramfors kommun och Tina Smedberg, socialtjänsten Kramfors kommun.

Mattias Norlander, kurator vid Hälsocentralen Höga Kusten, Anton Granbäck, studerande till socionom, Sofia Öisjöen Hedin, kurator Kramfors kommun och Tina Smedberg, socialtjänsten Kramfors kommun.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Linda Lif Nordin
Verksamhetsutvecklare
Bildningsförvaltningen
0612-804 16
linda.lifnordin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.