01 september 2022

Stora och små förskolebarn tillsammans igen

Nordingrå förskolas 1-3-åringar håller nu på att boa in sig i de nya lokalerna på Nordingråskolan. Tillsammans med sina äldre kompisar utgör gruppen 16 barn, som har sin vardag där med lek, lärande och trygg omsorg.

– Flytten har gått över förväntan bra. Personalen har gjort ett kanonjobb och vi har haft bra hjälp av Krambo och Örnfrakt, säger förskolans rektor Niklas Börjesson.

Flytt i två steg
Det var i våras som beslutet om att lämna Kullen och flytta all förskoleverksamhet till Nordingråskolan togs. De större barnen (4-5 år) hade då redan haft sin förskola där ett tag och eftersom barnunderlaget minskar blev det naturligt att låta de mindre barnen följa efter.

– Vi har nu en en-avdelningsförskola med barn från 1 till 5 år. Syskon hålls ihop och det blir lättare för vårdnadshavare att hämta och lämna, nu behöver de bara behöver åka till ett ställe. Även fritidshemmet finns i samma byggnad, säger Niklas Börjesson.

Niklas Börjesson, rektor, står ute vid framför en rutschkana i lekparken.

Niklas Börjesson, rektor


Vid besöket på Nordingrå förskola är det dags för mellis. Mackor, frukt och annat gott plockas fram av personalen och barnen skockas ivrigt runtomkring. I stora rummet dukas två bord och i ett angränsande mindre rum finns också möjlighet för några barn att fika.

Annica Nyberg är en av de fyra medarbetare som jobbar inom verksamheten. Hon har varit på Kullen med de yngre barnen.

– Det här blir bra, säger hon glatt samtidigt som lyssnar till vad ett av barnen har att berätta.

Annika Nyberg sitter vid fikabordet med en flicka i famnen.


Dialog med personal och vårdnadshavare

Processen inför flytten har varit lång och för att hantera allt på ett bra sätt har Niklas Börjesson, som även är rektor för förskolorna i Ullånger och Docksta, haft hjälp av Tomas Kvassman. Tomas är förskollärare och facklig förtroendeman för Lärarförbundet.

– Dialogen med personalen har varit öppen hela tiden och vi har naturligtvis också haft kontakt med vårdnadshavarna. Sedan är det mycket praktiskt som ska ske när man flyttar ihop två verksamheter och där har vi alla varit involverade, berättar Tomas Kvassman.

Anpassning av lokaler och utemiljö
Under sommaren har leksaker och inventarier flyttats från Kullen. Likaså utrustningen för utelek, så nu har förskolan en stor och härlig lekpark alldeles för sig själv på baksidan av skolan.

– Nu väntar vi bara på ett vindskydd och solskydd i form av en grillkåta och pergola, avslutar Niklas Börjesson.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Niklas Börjesson
Rektor för förskolorna i Nordingrå, Ullånger, Docksta
0612-81 06 43
niklas.borjesson@kramfors.se