• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Other languages

Grundsärskolan 1-9

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen i grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar samt att klasserna är mindre och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser. Grundsärskolan är en skolform med egen läroplan som har två inriktningar:

I grundsärskolan årskurs 1-9 läser man samma ämnen som grundskolan men efter grundsärskolans kursplan.

I inriktning träningsskola årskurs 1-9 läser man följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Inriktning träningsskola vänder sig till elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolan.

I Kramfors kommun är grundsärskolan årskurs 1-6 och inriktning träningsskolan årskurs 1-9 lokalintegrerad på Kramforsskolan.
Grundsärskolan årskurs 7-9 är lokalintegrerad på Gudmundråskolan.

Skolans verksamhet kännetecknas av:

Musikverksamheten

Inom musik och estetisk verksamhet ger vi eleverna möjlighet att uttrycka sig inom följande områden:

 • Individuell musik
 • Gruppmusik
 • Ensemble
 • Dans
 • Rullstolsdans

Vi har etablerat begreppet ”Musik i Särklass” och vi arbetar aktivt för att våra elever ska ses som en naturlig del av skolan och samhället.

Smartboard och Ipad

Undervisning på smartboard och iPad ger tydlighet och aktivt lärande, där eleverna ges möjlighet till delaktighet. Tekniska hjälpmedel tydliggör och förstärker inlärningen.

AKK

AKK betyder alternativ och kompletterande kommunikation.
Som komplement till det talade språket använder vi:

 • Stödtecken
 • Bilder (In Print)
 • Widgit go (kommunikationsprogram i iPad)

Marte Meo

Marte Meo betyder ”av egen kraft” och är en kommunikationsmodell som bygger på samspel. Marte Meo-metoden bygger på tilltro till individens inneboende kraft till att kommunicera. Metoden speglar värden som respekt och öppen kommunikation.
Modellen utgörs av två delar:

 • Samspelsmodell
 • Praktikbaserad kunskap

Tydlig visuell struktur (Teacch)

Genom struktur och visuella hjälpmedel ges eleverna möjlighet att utveckla optimal självständighet. Metodiken ger svar på följande frågor:

 • Var ska jag vara?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • Hur länge ska jag hålla på?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra sen?

Värdeskapande lärande

Genom entreprenöriellt lärande utvecklas och stimuleras eleverna till att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Skolan samverkar med andra aktörer och skapar ett värde för någon annan – på riktigt. Detta arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet.


Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.