Feriepraktik

Feriepraktik för årskurs 9

Kramfors kommun erbjuder alla elever i årskurs 9 feriepraktik under 75 arbetstimmar den sommar de slutar grundskolan/grundsärskolan. Feriepraktik startades i kommunen under senare delen av 1990-talet och har sedan dess varit en årligen återkommande verksamhet. Feriepraktiken skall ge arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Praktikperiod

Perioderna är två eller tre veckor långa med 75 arbetstimmar totalt, fördelade på veckorna 25-33.

  • Feriepraktik i två veckor innebär 7,5 arbetstimmar per dag exklusive 1 timmes lunch (alltså 8,5 timmar totalt).
  • Feriepraktik i tre veckor innebär 5 arbetstimmar exklusive 1 timmes lunch (alltså 6 timmar totalt).

Ersättning

Vid feriepraktik på kommunala arbetsplatser betalar Bildningsförvaltningen 3800 kronor i ersättning till eleven vid full närvaro alla dagar. Eleven får själv stå för mat- och eventuella resekostnader. Ersättningen baseras på en närvarorapport vilken arbetsplatsen noterar närvaro/frånvaro efter praktikperioden.

Ersättningen skall även vara minst 3800 kronor vid full närvaro på en förening eller ett samfund. Dessa arbetsplatser administrerar själva utbetalningen till eleven efter att de ansökt om bidrag hos kommunen.

Försäkring

Eleverna är försäkrade genom kommunen under praktiktiden. Arbetsplatsen har arbetsmiljöansvaret för eleven. Information om arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga (AFS 2012:03) finns att läsa på Arbetsmiljöverket, www.av.se Länk till annan webbplats.. En kortare version finns även att ladda ner under relaterade dokument.

Ansökan

Möjligheten att söka platser är öppen för elever mellan 1 mars och 31 mars. Ansökan görs genom en e-tjänst, se länk under Relaterade länkar på denna sida. Ansökningar efter detta datum behandlas ej.

Anmälan av arbetsplatser

Kommunala arbetsplatser
Arbetsplatser kan lämna intresseanmälan att ta emot feriepraktikanter genom en e-tjänst (länk under relaterade länkar här på sidan). Intresseanmälan öppnar 15 januari.

Intresseföreningar och samfund
Intresseföreningar och samfund kan ansöka om bidrag för att anordna feriepraktik i egen regi. Detta görs genom i två steg.

  1. Först genom e-tjänsten ”Feriepraktik i egen regi - intresseanmälan för föreningar och samfund” (länk finns under relaterade länkar på denna sida). Ansökan om bidrag öppnar 15 januari.
  2. Efter ansökan om bidrag behöver föreningen eller samfundet även skicka in anmälan om platser i E-tjänsten ”Feriepraktik- intresseanmälan för arbetsplatser”, även denna öppnar 15 januari.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström