Prao, praktik och APL

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt och skolan måste följa med i denna utveckling för att förbereda eleverna inför det kommande yrkeslivet. Arbetsmarknaden idag kräver ofta att individer utvecklar sitt kontaktnät och kvalifikationer tidigt genom exempelvis prao och praktik, som senare kan leda till sommarjobb och vidare anställning.

Prao i grundskolan

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att elever är ute på en arbetsplats under ett par veckor i grundskolan. På högstadierna i Kramfors får eleverna två veckors prao i årskurs 8 samt en veckors prao i årskurs 9. I viss mån finns det även prao på låg- och mellanstadiet i kommunen, då under ett par dagar åt gången. Syftet med prao är tydligt. Eleverna får en inblick i arbetslivets villkor tidigt under skoltiden samt att de får kunskaper om yrken och arbetsmarknad genom undervisning och information innan och efter praon. När eleverna får en större inblick i arbetslivet kan de upptäcka att informationen de tillägnat sig i skolan har praktisk tillämpbarhet och då väcks också lusten att lära.

Att söka praoplats

Du som är elev i årskurs 8 eller 9 har möjlighet att söka din praoplats genom praktikplatsen.se, som är kommunens prao-bank. Information om hur och när du gör detta får du av skolan flera veckor innan praon startar. Du har även möjlighet att söka praoplats på egen hand. Du får blankett till detta genom studie- och yrkesvägledaren på din skola.

APL och praktik

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Arbetsplatsförlagt lärande förekommer på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Om yrkesprogrammet genomförs som lärlingsutbildning är minst 50 % av utbildningen arbetsplatsförlagd. Inom introduktionsprogrammet ”yrkesintroduktion” förekommer även praktik samt inom andra introduktionsprogram i varierande omfattning.

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

Kontakta oss

För mer information om prao och praktik kontakta Vägledningscentrum. När det gäller APL kan du även kontakta programansvarig på respektive yrkesprogram, se länk till Ådalsskolan i högerpalt på denna sida.

Vill du erbjuda prao- eller praktikplats? Läs vidare under fliken samverkan, se länk i högerpalt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kontaktperson
Eliin Nordlander,
Samordnare för samverkan skola-arbetsliv
Tel: 0612-81 06 04
eliin.nordlander@
kramfors.se

Besöksadress
Ådalsskolan
Limstagatan

Postadress
Ådalsskolan
Vägledningscentrum
Box 185
872 24 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.