Återvinningscentral Höga Kusten

I maj 2023 påbörjades bygget av Återvinningscentral Höga Kusten i Ullånger efter flera år av planering och bygglovsprocessande.

I den avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige i Kramfors kommun 2015 finns målet att lokalisera en mindre återvinningscentral i kommunens östra del. Ett förslag togs fram för att bygga denna i Ullånger. Den 9 juni 2020 fick Kramfors kommun bygglov för den planerade återvinningscentralen och invigning planerades till oktober 2020. Bygglovet har därefter överklagats till Länsstyrelsen Västernorrland, vilka ansåg att Kramfors kommun hade gjort rätt när bygglov beviljades. Ärendet överklagades ända till högsta instans hos Mark- och Miljööverdomstolen även de har beslutat att Kramfors kommun gjort rätt.

Planering och byggande

Under våren 2019 genomfördes en upphandling av totalentreprenör för bygget av återvinningscentralen och avtalet undertecknades i juni mellan Kramfors kommun och Byggnads AB Lennart Eriksson. Entreprenören har fått i uppdrag att ta fram två alternativa tidsplaner beroende på när besked om bygglov kommer.

Enligt det förslag som tagits fram är återvinningscentralen utrustad med en ramp och en 220 m² stor byggnad. Vid rampen kommer containrar för bland annat trädgårdsavfall, brännbart avfall och olika typer av trä att finnas. Byggnaden ska innehålla utrymmen för till exempel elektronik, brandfarliga varor och personalutrymmen. Inom återvinningscentralen planeras även för en återvinningsstation - alltså en inlämningsplats för papper, tidningar, plast, metall och glas.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har bedömt att Kramfors kommun gjort rätt som beviljat bygglov för återvinningscentralen Höga Kusten. Det beslutet har överklagats och den 18 maj 2022 skickades det till Mark- och Miljööverdomstolen. Målet har registrerats med målnummer M 6089-22. Målet var utsatt till föredragning 26 augusti angående prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd och därmed har beslutet om bygglov vunnit laga kraft och Kramfors kommun påbörjade bygget av återvinningscentralen i maj 2023.

Tidsplaner

ÅVC Höga Kusten beräknas stå färdig första kvartalet 2024.

Återvinningscentralens tilltänkta lokalisering

Rödviken 102
870 32 Ullånger

Fastighet Ullånger-Utvik 4:52


Återvinningscentral Höga Kusten i nyhetsarkivet

2022-05-09 Nu bygger vi Höga Kustens återvinningscentral

2022-08-30 Bygglov beviljat för återvinningscentral Höga Kusten

2022-05-19 Bygglovet för Höga Kusten återvinningscentral är överklagat

2021-03-29 Överklagat länsstyrelsebeslut om Ullångers återvinningscentral

2020-11-12 Aktuell status för återvinningscentralen i Ullånger

2020-08-19 Byggstart av återvinningscentralen i Ullånger flyttas fram

2020-06-10 Godkänt bygglov för återvinningscentral i Ullånger

2020-01-20 Lägesrapport om återvinningscentralen i Ullånger

2018-07-05 Planerna på återvinningscentral i Ullånger lever än

2017-05-30 Planerad återvinningscentral vid Centrum i Ullånger
Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00