Renhållningsavgifter

Den totala avgiften för sophämtning består av grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift. Avgifterna som redovisas på denna sida är inklusive moms.

Grundavgift, kronor per fastighet och år

En- och tvåfamiljshus

676 kr/fastighet och år

Flerfamiljshus / kommersiella fastigheter

405 kr/lägenhet alt. lokal och år

Fritidshus med hämtning var 14:e dag
1 maj-30 september


338 kr/fritidshus och år

Hämtavgift, kronor per kärl och år

Hämtningsintervall

Kärl 130 liter

Kärl 190 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Hämtning vid bostadshus

var 8:e vecka

160

230

440

-

var 4:e vecka

225

320

600

-

var 14:e dag

320

460

885

1 520

1 gång / vecka

640

920

1 770

3 040

2 gånger / vecka

-

1 840

3 540

6 080

1 gång / kvartal

120

175

-

-

Tillägg för hämtning
1,6-50 m / 14:e dag


320


345


690


925


Sommarhämtning vid fritidshus

Var 14:e dag

175

220

550

870

1 gång / vecka

350

440

1 100

1 740

Tillägg för hämtning
1,6-50 m / 14:e dag


255


315


350


445


Hämtningsintervall

Container
4 m³

Container
6 m³

Container
8 m³

Liftdumper
8 m³

var 14:e dag

10 440

12 000

13 560

25 920

1 gång / vecka

16 660

18 515

20 360

46 080

2 gånger / vecka

29 110

31 540

33 955

86 400

Övriga avgifter


Fritidshus - del i gemensamma kärl för hushållssopor620 kr


Latrin, kärl med hämtning


640 krTvätt av sopkärl620 kr/kärl


Viktavgift, kronor per kilo

Viktavgift för hushållsavfall från hushåll, fritidshus och verksamheter är 2,70 kronor/kilo. Sopkärlet vägs av armen som tömmer kärlet och du betalar för mellanskillnaden av vikt på vägen upp respektive ner efter tömningen.

Om vågutrustningen vid tömningstillfället är ur funktion betalar abonnenten en viktavgift motsvarande ett statistiskt medelvärde på de fem föregående vikterna.

Ökad källsortering medför minskade kostnader

Från och med 1 januari 2021 sker en höjning av viktavgiften till 2,70 kronor/kilo, den som är duktig på att källsortera sitt avfall kan ändå behålla eller till och med sänka sina kostnader för hämtning av hushållsavfall.
Här visar vi exempel på hur.

Exempel:
Det vanligaste hushållet i Kramfors är en villa med 190 liters sopkärl innehållandes 15 kilo sopor per hämtning. Plockanalyser visar att 35 procent av vikten består av tidnings- och förpackningsmaterial som ska källsorteras för återvinning. —Det här hushållet har pengar att spara!

Om exempelhushållet ökar källsorteringen och därmed minskar mängden avfall i soptunnan med de 35 procent som idag utgörs av tidnings- och förpackningsmaterial så minskar vikten från 15 kilo till 9,75 kilo. Det här innebär att hushållet kan sänka sina kostnader för sophämtning.

I tabellen nedan syns de jämförande siffrorna i fet stil.
Hushållet som minskar avfall i soptunnan från 15 kilo till 9,75 kilo minskar också sin viktbaserade kostnad från 714 kronor till 684 kronor per år. Det innebär i detta exempel en minskning av den totala kostnaden för hämtninga av hushållsavfall med 30 kronor/år.Taxa 2020
(1,83 kr/kg)

Taxa 2021
(2,70 kr/kg)

Grundavgift en- och
tvåfamiljshus

676 kr

676 kr
Kärlavgift 190 liter

460 kr

460 kr
Viktavgift per år vid 15 kg avfall

26 tömningar /år

714 kr

1053 kr
Viktavgift per år vid 9,75 kg avfall

26 tömningar /år

464 kr

684 kr

Minska avfallet

För tips om hur du sorterar rätt kan du följa länkarna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.
Visste du att nästan 30 procent av soptunnans innehåll i det typiska hushållet dessutom består av matavfall? Det betyder att om du blir bättre på att minska matsvinnet så kan du sänka dina kostnader ytterligare. På sidan för att Minska avfallet som du finner bland Relaterade länkar får du handfasta tips och inspiration på hur du kan handla, äta och planera för detta.

Förändrade hämtningsintervall och kärlstorlekar

Förlängt hämtningsintervall

Fastighetsägare kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden få förlängt hämtningsintervall.
Äger du ett fritidshus och detta inte används under året går det att ansöka om befrielse av sopavgift. Detta görs till Tekniska avdelningen senast 31 mars och gäller bara för innevarande år.
Se menyn för Relaterade dokument och e-tjänster för dessa anmälningar.

Extrasopor

Extrasopor kan lämnas i säck om högst 160 liter till en kostnad av 70 kronor + viktavgift på 2,70 kronor/kilo. Denna kostnad kommer på nästkommande faktura.

Extra tömning

Vid extra tömning av sopkärlet (budning) utöver ordinarie tömning debiteras en extra avgift för framkörning om 525 kronor om hämtningen inte går att samordna med ordinarie hämtning. Går det att samordna med ordinarie hämtning kostar det 70 kronor.

Byte av sopkärl

Byte av sopkärl eller container kan göras efter fastighetens behov.
Tekniska avdelningen utför detta och abonnenten debiteras en avgift för transport och administration på 430 kronor. Notera att även hämtavgiften förändras beroende av kärlstorlek.
Byte av sopkärl anmäls hos Kom in kundtjänst.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.