Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, men vi kan alltid bli bättre! Avfallstrappan visar hur vi ska ta hand om vårt avfall och hur varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön. Dess uppbyggnad grundar sig på ett EU-direktiv och är antaget i den svenska miljöbalken.

Längst ner i trappan finner vi ”Deponi”, en anhalt där varken material eller energi kan tas till vara och där alla resurser som krävts för att tillverka produkten därmed går förlorade. Längst upp finner vi ”Minska avfall”, vilket vi gör genom att konsumera smart och minimera resursutvinningen för att producera nya produkter. Det är det översta steget i trappan vi strävar efter att nå!

Avfallstrappans olika steg

1. Deponera

Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin

Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (deponi). Det är det sämsta alternativet då det innebär att vi varken kan utvinna energi eller materiel ur avfallet. När ett avfall har deponerats kommer det aldrig någonsin att användas igen.

 • Går avfallet inte att återanvända, återvinna eller energiutvinna så ska det deponeras på särskilt avfallsupplag så länge det inte är farligt för miljön.

2. Utvinn energi

Det du måste kasta blir el och värme

Det första steget uppåt gör vi när vi istället för att deponera avfall kan utvinna energi ur det, därmed förvandlas avfallet till en resurs. I ett kraftverk förbränns avfallet och omvandlar energin som det innehåller till resurser i form av el och värme.

 • Hushållsavfall som sorteras som brännbart omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som är för stort för sopkärlet hemma tas till återvinningscentralen och förbränns sedan och bildar el och värme.

3. Återvinn material

Det du återvinner behöver inte utvinnas

Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, om produkten inte kan återanvändas.

 • Förpackningar som sorteras och burkar som pantas för att omvandlas till nya produkter.
 • Elavfall, grovsopor och farligt avfall materielåtervinns i så stor utsträckning som möjligt efter att du lämnat dem på återvinningscentralen.

4. Använd igen

Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan

Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

 • Handla på begagnatmarknaden.
 • Inför en dag i veckan då du lagar mat av det du rensar ur kylskåpet.
 • Sy om, lappa och laga, -var kreativ med dina gamla kläder!
 • Hitta nya användningsområden för saker du annars skulle slängt.

5. Minska avfall

Det du inte behöver skaffa behöver du inte slänga

Helst av allt ska vi skapa så lite avfall som möjligt. Genom att konsumera färre saker, att reparera och handla saker begagnat och att producera produkter i resurssnåla processer är exempel på hur avfall minskas i alla led. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

Tänk på att du kan hyra och låna saker istället för att köpa, fundera på om du verkligen behöver den där prylen? Kan det finnas ett alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

 • Köp bara det du verkligen behöver.
 • Satsa på produkter av bra kvalitet som håller länge.
 • Ge bort upplevelser istället för prylar i present.
 • Köp refill när det är möjligt.
 • Låna böcker, filmer, spel och tidningar på bibliotek.
 • Planera matinköp så du inte behöver slänga mat som blivit för gammal.
 • Dela saker med dina grannar.
 • Låna och hyr saker du inte behöver använda ofta.

Uppdaterad: 2020-10-05 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-
förnamn.efternamn@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.