Avfall till deponi

Allt avfall som lämnas till Högbergets avfallsanläggning för deponering ska ha genomgått en grundläggande karakteriseras enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.

Avfall som tas emot för deponering vid Högbergets avfallsanläggning:

  • Icke farligt avfall
  • Asbest
  • Deponirest < 5 % TOC

Grundläggande karakterisering

Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Avfallsproducent är var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall samt de som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Som stöd kan blanketten "Grundläggande avfallskarakterisering" användas. Blanketten finner du under rubriken relaterade dokument på denna sida.

För er som genererar avfall regelbundet till deponi lämnas blanketten vid första avlämningstillfället (det vill säga senast första gången efter 15 december 2009), sedan lämnas ny "Grundläggande karakterisering" in först om betydande förändringar sker i processen.

Uppdaterad: 2020-08-28 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612-80 391

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.