• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Behandlingsavgifter 2019

Park- och trädgårdsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Park- och trädgårdsavfall för flisning

20 02 01 

466

583

Park- och trädgårdsavfall för kompostering

20 02 01

350

438

Bygg- och rivningsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Frigolit

17 02 03  

2 402

3 003

Bygg- och rivningsavfall, osorterat

17 09 04

1 950

2 438

Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering

17 09 04

1 700

2 125

Sorterat bygg- och rivningsavfall - brännbart

17 09 04

1 360

1 700

Behandlat trä för flisning

17 02 01

710

888

Obehandlat rent trä för flisning

17 02 01

666

831

Impregnerat trä

17 05 04

2 442

3053

Gips

17 08 02

1700

2125

Avfall från energiutvinning

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Bottenaska

10 01 01

738

923

Industriavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Industriavfall - osorterat

17 09 04

1 950

2 438

Industriavfall - för deponering

17 09 04

1 700

2 125

Kalkgrus

03 03 09

1 700

2 125

Specialavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Asbest

17 06 05 

 1 680

2 100

Asbestblandat avfall

17 06 05

 2 626

3 283

Förorenad jord (IFA):
Under 50 ton:
Jorden ska vara stackningsbar, körbar med
hjullastare och inte innehålla sten över 30 cm.

Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: 


17 05 0417 05 04


 350Begär pris


438
Farligt avfall:

Debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 %. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.

Personbil med släp

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/gång
exkl. moms

Pris/gång
inkl. moms

Sorterat avfall från företag lämnat på ramp


250

313

Byggavfall från företag


250

313

Avfall som får lämnas utan kostnad

 • Pappersförpackningar och wellpapp
 • Metallförpackningar
 • Små plastförpackningar
 • Lysrör
 • Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)
 • Småbatterier och bilbatterier                          
 • Elavfall
 • Kyl och frys
 • Tvätt- och diskmaskiner
 • Metallskrot

Särskilda bestämmelser

Särskilda anvisningar för respektive avfallsslag utformas och beslutas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter samt farligt avfall i fraktionerna eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag, faktureras en sorterings- och behandlingsavgift motsvarande självkostnad med ett administrationstillägg om 20%, dock lägst 2000 kr/lass.

För övrigt avfall kan avgift i varje särskilt fall bestämmas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

Uppdaterad: 2020-01-13 Sidansvarig: Annamaria Berglund

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612-264 02

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.