Fritidshus

Hushållsavfall från fritidshuset lämnas i eget sopkärl. Hämtning sker under perioden 1 maj till 30 september.

Alla fritidshus ska ha sophämtning, antingen genom att ha ett eget sopkärl eller genom att dela exempelvis med en granne. För att dela kärl måste en ansökan fyllas i, se blankett till höger på sidan.

Förutom dessa alternativ finns det för samfällighetsföreningar möjlighet att dela sopkärl, genom att föreningen abonnerar på sopkärlen. Detta kan vara lämpligt i de områden där vägen inte är lämplig för en sopbil, vilket kan medföra att kärlen står på en uppsamlingsplats vid närmaste farbar väg.  Information om detta samt valblankett finns till höger i kolumnen.

Kommer du inte att överhuvudtaget använda fritidshuset under året kan du ansöka om dispens från renhållningsavgift. Notera att du kan endast ansöka för ett år i sänder. Blir din ansökan beviljad, gäller undantaget i ett år.

Ansöker gör du via e-tjänst eller blankett senast 31 mars.

När sker sista tömningen av ditt sopkärl i höst?

Tömningen av sopor i fritidshus görs under maj till september. Men vi kan inte tömma alla sopkärl 30 september, utan tömningen sker på ordinarie hämtdagar. Har du tömning näst sista veckan i september får du även en tömning första veckan i oktober på din ordinarie hämtdag. Men om du har tömning sista veckan i september får du ingen hämtning i oktober.

Exempel

Ordinarie tömning måndag 17 september - även tömning måndag 1 oktober
Ordinarie tömning måndag 24 september - ingen tömning i oktober

Sophämtning vintertid

Om du är i ditt fritidshus under perioden oktober till april och är i behov av sophämtning kan du välja att ha året runt hämtning av ditt sopkärl. Tidigare har det funnits vinteröppna gemensamma sopkärl på några platser i kommunen, men dessa finns inte kvar.

Hämtavgifter

Hämtavgiften för ett 190-liters kärl med året runt hämtning kostar 460 kronor per år jämfört med 220 kronor per för sommarhämtning. Kom ihåg att vägen till kärlet måste vara snöröjd och sandad, likaså måste kärlplatsen vara skottad.

Vid enstaka tillfällen finns det även möjlighet att beställa extra tömning för 70 kronor per gång och kärl. En viktavgift tillkommer. Detta är under förutsättning att fritidshuset ligger inom ordinarie hämtningstur och att tömningen görs på ordinarie tömningsdag. Måste sopbilen köra särskilt för tömning av ett kärl, så kallad budad tömning, så kostar det 525 kronor.

Skicka e-post till kommun@kramfors.se om du vill beställa året runt hämtning eller en extra tömning.

Latrin från egen fritidshustoalett

Du kan kompostera på fastigheten eller, om du inte vill hantera detta själv, köpa latrinkärl med hämtning. Läs mer på sidan om latrinkärl. Den finner du under relaterarde länkar på denna sida.

Uppdaterad: 2020-08-10 Sidansvarig: Annamaria Berglund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.