Matavfall. Foto: André de Loisted

Matavfall. Foto: André de Loisted

Matavfall

I Kramfors kommun gläds vi åt beskedet att HEMAB i Härnösand har fått beviljat investeringsstöd från Klimatklivet till utbyggnation av sin biogasanläggning utanför Älandsbro! När utbyggnationen är på plats kommer vi från Kramfors att kunna behandla vårt matavfall i vår grannkommun, vilket innebär en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

Vad händer nu?

Just nu inväntar vi på besked från olika håll för att kunna skrida till verket i Kramfors kommun. Förutom de kommande stegen gällande HEMAB’s utbyggnad av sin biogasanläggning väntar vi också på att Regeringen ska se över reglerna för den fastighetsnära insamlingen av returpapper och förpackningar.

Kramfors kommun har för avsikt att införa ett återvinningssystem för dessa avfall såväl som för matavfall som är hållbart ur både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Den 14 november 2019 antogs Programmet för ekologisk hållbarhet (2020-2031) av Kramfors kommunfullmäktige. Programmet innehåller fem områden och är ett styrande dokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Programmet syftar till att vägleda Kramfors kommun i arbetet för ett hållbart samhälle. Se ”Relaterade dokument”.

Varför ska vi samla in matavfall?

De matrester vi slänger innehåller en stor del näringsämnen, ämnen som utgör en viktig resurs som vi vill ta till vara på för att sluta kretsloppen i en cirkulär ekonomi. Som en del av det nationella miljömålsarbetet yrkar riksdagen därmed på insatser för att minst 50% av matavfallen ska behandlas biologiskt.

Vad innebär en biologisk behandling av matavfall?

Vid biologisk behandling bryts biologiskt avfall ner genom kompostering eller rötning. Vid en biogasanläggning rötas avfallet och det går att utvinna både näring och energi genom processen.

Biogas kallas den gas som bildas vid rötning och som renas från koldioxid för att kunna användas som drivmedel för fordon. Efter avslutad rötningsprocess återstår sedan en så kallad rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket då den innehåller värdefulla näringsämnen.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi tar vi till vara på resurserna genom att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinna.

Se filmen nedan för att få en helhetssyn på hur avfall kan omhändertas och bidra till en cirkulär ekonomi.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfall ska tas om hand. Den visar hur vi kan hushålla med naturens resurser genom att röra oss uppåt i trappan. Istället för att bränna vårt matavfall och utvinna energi så kan vi genom rötning flytta upp ett steg på trappan om vi återanvänder beståndsdelarna, i det här fallet energi och näringsämnen. Vill du ta ytterligare ett steg uppåt i trappan så tar du vara på det som annars skulle slängts i påsen för matavfall, till exempel kan du koka soppa på vissna grönsaker eller låta den trötta basilikan bli en pesto istället.

Avfallstrappan

Avfallstrappan

Uppdaterad: 2020-09-28 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.